Publicerad: 11 oktober 2019

Video

Riktlinjer för att publicera video.

Begreppet video omfattar i det här sammanhanget all rörlig media som presenteras på en webbsida, det vill säga: filmer, TV-produktioner, direktsändningar, webbseminarier, innehåll i utbildningar, animeringar och så vidare.

 • Video presenteras i första hand infogat direkt på sidan.
 • Video som ska visas direkt på sidan måste vara publicerad på Youtube eller SKL Play (Screen9).
 • Bara video som inte omges av navigering får öppnas i nytt fönster.
 • Video ska aldrig starta automatiskt på en sida.
 • En sammanfattning av videons innehåll ska presenteras som text i direkt anslutning till filmen.
 • Video ska följa riktlinjer för tillgänglighet (se nedan).

Video som visas direkt på webbsidan

 • Använd alltid den särskilda SiteVision-modulen för Youtube.
 • Video från SKL Play infogas med SiteVision-modulen för Screen9.
 • Beskriv vad videon handlar om direkt efter modulen där videon visas.

Lathund: video från Youtube, infoga

Lathund: video från SKL Play, infoga

Video som öppnas i nytt fönster

 • Beskriv vad videon handlar om redan på webbsidan med länken.
 • Om videon kräver ett särskilt program på besökarens dator för att kunna visas måste du ange det.
 • Öppna det nya fönstret utan verktygsrad.

Lathund: länka till video på SKL Play

Format/dimensioner

 • Filmer gjorda i 16:9-format: 770 x 433 pixlar (bredd x höjd).
 • Filmer gjorda i 4:3-format: 770 x 577 pixlar (bredd x höjd).
 • Aktivera alltid möjligheten att se filmen i fullskärmsläge.
 • Filmer kan visas i mindre format om kvaliteten inte tillåter 620 pixlars bredd.

Riktlinjer för tillgänglig video

 • All video som publicerats efter den 23/9 2020 ska vara tillgänglighetsanpassad. Gäller även inspelade direktsändningar.
 • Video som publicerats innan den 23/9 2020 bör vara tillgänglighetsanpassad.
 • För att en video ska anses vara tillgänglig gäller följande:
  • Videon ska ha en textremsa som återger det som sägs och illustreras i filmen.
  • Om det finns innehåll i filmen som inte beskrivs med tal (till exempel en okommenterad bild med ett diagram) ska videon publiceras i särskild version eller ha ett särskilt ljudspår med syntolkning, alternativt ha en detaljerad textbeskrivning av det som visas i filmen. Textbeskrivningen ska presenteras direkt på sidan eller via länk till en egen sida.
 • Direktsändningar behöver textas om de sparas för att man ska kunna se dem vid ett senare tillfälle.
  • Inspelade direktsändningar ska textas senast 14 dagar efter ursprungligt sändningsdatum om de ska förbli publicerade. Om de innehåller okommenterat innehåll måste de syntolkas eller förses med detaljerad textbeskrivning.

Tips för tillgänglig video

Ofta går det att skapa högre tillgänglighet i din film redan när du skriver manus. Om filmen eller direktsändningen till exempel innehåller ett diagram eller annan illustration så kan innehållet i illustrationen beskrivas av den eller de som talar. Då kan alla förstå vad som visas i filmen.

Ditt manus kan också med fördel användas som underlag för filmens textremsa. På det sättet är mycket av textningsjobbet redan gjort när du gör slutredigeringen av filmen.

Ha alltid för vana att skriva ett så detaljerat manus som möjligt. Spara en PDF-version av det, så är det enkelt att bifoga det till filmen på den webbsida där den publiceras om det skulle behövas.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!