Publicerad: 25 maj 2016

Rubriker

Riktlinjer för att skriva korrekta sidrubriker, mellanrubriker och rubriker i menyerna.

Allmänt om rubriker

 • Rubriker ska alltid ha det viktigaste ordet först.
 • Rubriker ska sammanfatta det som är viktigast på sidan.
 • Du får inte använda fet eller kursiv stil i rubriker.

Sidrubrik

 • Helst en rad text, max två. Det motsvarar cirka 35 tecken (helst) respektive cirka 70 tecken (max), inklusive blanksteg.
 • Sidrubriken behöver inte vara identisk med sidans namn, men de ska vara så lika som möjligt.
 • Sidrubrikens format ska vara rubriknivå 1 (h1). H1 får inte användas till något annat än just sidrubriken.
 • Var sparsam med frågetecken, utropstecken eller kolon i rubriker.
 • Formuleringen av sidrubriken ska vara unik så långt det är möjligt.

Mellanrubriker i brödtext

 • Mellanrubriken ska helst rymmas på en rad, vilket motsvarar cirka 46 tecken inklusive blanksteg.
  • I undantagsfall kan mellanrubrike vara två rader. Det motsvarar cirka 90 tecken inklusive blanksteg.
 • Mellanrubrikens format ska vara rubriknivå 2 (h2). H2 får inte användas till något annat än mellanrubriker och etiketter för relaterad information.
 • Du kan ha en mellanrubrik direkt under ingressen om det krävs för att undvika intetsägande text som utfyllnad före första mellanrubriken.

Underrubrik

 • Underrubriken används för att ytterligare dela upp en längre text i mindre delar.
 • Underrubrikens format ska vara rubriknivå 3 (h3). H3 får bara användas om det först finns en mellanrubrik (h2) högre upp på sidan. Det är inte tillåtet att exempelvis använda en underrubrik (h3) direkt efter sidrubriken.
 • Rubriker som fungerar som frågor i vanliga frågor och svar eller intervjuer ska ”normal text”+”fet” användas i stället för underrubrik.

Menyrubrik (sidnamn)

I menyerna är det sidans namn som visas. Om sidan ska synas i menyn gäller detta för sidnamnet:

 • Helst en rad text (35 tecken), max två (70 tecken). Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Använd inte egennamn eller uttryck som är för specialiserade.
 • Undvik "småord" och ersätt dem istället med kommatecken. Exempelvis blir "Trygghet och säkerhet" istället "Trygghet, säkerhet".

Sidnamn för artiklar

För artiklar är alltid sidnamnet samma som sidrubriken, föregånget av datumet för artikelns skapande. Artiklars sidnamn syns aldrig i menyerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!