Publicerad: 11 oktober 2016

Menyer

Riktlinjer för sortering och namngivning av länkar i menyer.

Allmänt

 • Upp till 8, max 10 menyrubriker per nivå.

Sortering

 • Menyerna sorteras normalt i bokstavsordning på hela webbplatsen.
 • I de fall då det försvårar för besökaren att sortera i bokstavsordning kan du sortera på annat sätt. exempelvis genom att klustra rubriker som hör samman. Sorteringen får inte upplevas som slumpmässig.
 • Tydliga menyrubriker hjälper besökaren att hitta rätt. Om menyrubriken är felaktigt namngiven och/eller svår att begripa så spelar det ingen roll hur menyn sorteras.

Namngivning

 • Menyrubriken (= sidans namn) ska vara helst 1 rad (38 tecken) och max 2 rader (75 tecken). Detta gäller oavsett nivå. Blanksteg räknas som ett tecken.
 • Menyrubriken ska hjälpa till att leda besökaren rätt. En bra menyrubrik är intuitiv och ska inte kräva förförståelse hos besökaren. Om besökaren måste gissa är det en dålig rubrik.
 • Menyrubriken och sidrubriken ska vara så lika varandra som möjligt.
 • Menyrubriken ska gärna vara unik, men det är inte ett krav. Däremot ska sidrubriken vara unik.
 • Använd inte egennamn på webbplatsens nivå 2 och nivå 3.
  • Om egennamnet är väletablerat och underlättar för våra medlemmar att förstå vad sidan handlar om, så ska det ändå kompletteras med en beskrivande text som ger mer förklaring till vad sidan handlar om. Exempel: ”Matematik, PISA 2015".
 • Ordet som bär den viktigaste betydelsen ska stå först. Exempel: "Brand, sotning".

Exempel

Exempel på menyrubriker
Skriv så här:Skriv inte:
Klimat, sårbarhetKlimatanpassning i den fysiska planeringen
Stadsutveckling, hållbarHållbar stadsutveckling
Mänskliga rättigheter, barnMänskliga rättigheter och barnets rättigheter
Regioner, bildaBilda slagkraftiga regioner
Folkomröstningar, folkinitiativLagar om folkomröstningar och folkinitiativ
Internationellt arbete, verktyg, ordlistorVerktyg - stöd i ditt internationella arbete
Avhopp gymnasiet, Plug InPlug In, färre gymnasieavbrott

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!