Publicerad: 18 oktober 2018

Kontaktuppgifter

Riktlinjer för kontaktuppgifter på SKL:s webbplatser.

 • Alla sidor ska ha uppgifter om vem som ansvarar för informationen på sidan, så att besökaren har möjlighet att ställa frågor om innehållet till den eller de personerna.
 • Informationsansvariga anges genom att peka ut användare från SKL:s medarbetarregister. Den tidigare lösningen där uppgifter angavs manuellt är borttagen från skl.se, men tillämpas fortfarande på andra webbplatser.
 • Länkar till funktionsbrevlådor (inom SKL) ska inte användas på skl.se. Alla kontaktvägar ska gå via SKL:s kontaktcenter.
 • Om kontaktinformation ska presenteras för personer som inte är anställda på SKL görs detta antingen i brödtexten eller som särskild etikett med titeln "Kontakt".
 • Du ska bara ange/peka ut 1-2 personer som ansvariga för informationen. Om du behöver ange flera länkar du till en särskild kontaktsida.

Kontaktuppgifter längst ner på sidan (gäller ej skl.se)

 • Kontaktuppgifter ska stå i följande ordning:
  • Namn
  • Titel
  • Telefonnummer
  • E-postadress
 • I vissa fall kan titeln hjälpa besökaren mer än namnet och ska då placeras överst.
 • Telefonnummer skrivs alltid in så här i metadatafältet:
  • (t)08-452 74 16
   • Genom att skriva (t) omedelbart innan telefonnumret skapas en ikon framför numret.
   • Det får inte vara ett mellanslag mellan (t) och telefonnumret.
 • E-postadresser skrivs alltid in så här i metadatafältet:
  • (e)webbredaktionen@skl.se
   • Genom att skriva (e) omedelbart innan e-postadressen skapas en ikon framför adressen.
   • Det får inte vara ett mellanslag mellan (e) och e-postadressen.

Särskild kontaktsida (gäller även skl.se)

 • Sidrubriken ska vara ”Kontaktuppgifter” + det som kontaktuppgifterna berör.
  • Exempel: Kontaktuppgifter Yrkesvägledarnätverket.
 • Kontaktsidor behöver inte ha ingress eller inledande brödtext om det inte är motiverat.
 • Namnet ska vara i fetstil om det finns mer uppgifter än bara namn + e-post/telefonnummer, annars ingen text i fetstil.
  • Om titeln är viktigare än namnet kan du istället ha fetstil på den.
 • Om du har många undergrupperingar bland kontaktuppgifterna ska du strukturera innehållet med hjälp av h2 och h3.
 • Använd aldrig etikett ("e-post", "webb" eller liknande) framför en kontaktuppgift.
 • Skriv aldrig (t) respektive (e) framför telefonnummer och e-postadress på kontaktsidor.
 • Porträttbilder ska vara 84×100 pixlar stora.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!