Publicerad: 25 februari 2016

Kategorier

Riktlinjer för hur sidor och artiklar ska märkas med kategorier.

 • Alla sidor och artiklar ska märkas med en kategori.
 • Om det krävs kan du använda upp till tre kategorier på en sida eller artikel.
 • Kategorierna ska ha hög relevans, annars finns det risk att artikeln inte passar in i det sammanhang (lista med artiklar från SiteVision-arkiv) där den presenteras.

Tillgängliga kategorier

SKL:s webbstrateg beslutar efter samråd med huvudredaktörerna om vilka kategorier som sidor och artiklar ska kunna märkas med. Vill du att listan ska utökas (eller förkortas) med en kategori skickar du en förfrågan till en huvudredaktör eller direkt till webbstrategen. Önskemålet bereds sedan av huvudredaktörerna så fort som möjligt.

Uppdateringar av listan meddelas via notifiering från prenumeration på webbhandboken.

Hela listan

 • Almedalen
 • Arbetsmarknad
 • Arbetsmiljö
 • Arbetsrätt
 • Arbetsgivarfrågor
 • Avtalsrörelse
 • Byggande
 • Demokrati
 • Digitalisering
 • Ekonomi
 • Fakta om kommuner, landsting och regioner
 • Fakta om SKL
 • Forskning och innovation
 • Hälsa och sjukvård
 • Integration
 • Internationellt
 • Juridik
 • Jämställdhet
 • Kollektivavtal
 • Kommunikation
 • Kongress
 • Kultur och fritid
 • Ledarskap
 • Miljö
 • Medborgardialog
 • Mänskliga rättigheter
 • Näringsliv
 • Patientsäkerhet
 • Politisk styrning
 • Psykisk hälsa
 • Regional utveckling
 • Revision
 • Samhällsplanering
 • Sjukskrivning och rehabilitering
 • Skola
 • Social omsorg
 • Statistik
 • Tillgänglighet
 • Trafik och infrastruktur
 • Trygghet och säkerhet
 • Upphandling
 • Äldreomsorg
 • Val och maktfördelning
 • Öppna jämförelser

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!