Publicerad: 5 mars 2019

Huvudsidor

Riktlinjer för huvudsidor (nivå 1).

Allmänt

  • Ansvarig för huvudsidor är huvudredaktören.
  • Får bara förekomma på nivå 1.
  • Ska inte ha kontaktuppgifter längst ner på sidan.
  • Ska inte visa publiceringsdatum.

Bild

Se riktlinjer för bilder för storlekar

Text "Detta gör SKL"

Förvaltas av KO.

Länkar "Mest besökta sidor"

  • Redaktionellt urval baserat på besöksstatistik.
  • Alltid 5 länkar.
  • Förvaltas av huvudredaktör.
  • Uppdateras månadsvis eller vid behov.
  • Ska använda punktlistan "Länklista utan pil" som format.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!