Publicerad: 23 oktober 2019

Bilder

Riktlinjer för att hantera bilder på ett korrekt sätt.

Om bilder på webben

 • Bilder på webben ska följa SKL:s bildpolicy.
 • Bilder ska bara användas om de är betydelsebärande, det vill säga tillför information som inte finns i texten, kompletterar textens innehåll, eller förtydligar sammanhanget som texten förekommer i.
  • Detta gäller vanliga sidor och artiklar. Huvudsidor och ämnessidor kan däremot ha bilder som är enbart dekorativa.
 • Du ska inte använda bilder enbart för att "lätta upp" en sida.
  • I vissa fall kan bilder användas för att göra en sida lättare att läsa, till exempel för att fästa blicken vid långa uppräkningar. Dock ska även dessa bilder ha relevans till den text som står på sidan.
 • Om en bild innehåller text eller data, till exempel ett diagram, ska denna information även finnas som text i anslutning till bilden.
 • Bilder som innehåller många detaljer kan upplevas som små när de laddas upp på en sida. SiteVision har funktioner för att visa bilder i full storlek när besökaren klickar på dem.
  • Fråga din redaktör eller webbredaktionen om du inte vet hur du använder funktionerna.
 • Säkerställ att SKL har rätt att publicera bilden på webben.
  • Vissa bilder får bara användas i till exempel tryckt media. Om du är osäker kontaktar du en kommunikatör som hjälper din avdelning.

Alternativtexter

 • Bilder ska alltid ha alternativtexter som beskriver vad bilden föreställer.
 • Skriv inte "Bilden visar...", "En bild med..." och så vidare. Skriv istället direkt vad bilden föreställer, till exempel "Två barn leker i en sandlåda".
 • I vissa fall förekommer så kallade dekorationsbilder på webbplatsen. En dekorationsbild är inte betydelsebärande utan används enbart som ett grafiskt element. Dessa bilder ska inte ha alternativtexter.
  • Dekorationsbilder används framför allt på huvudsidor och ämnessidor.
  • På vanliga sidor och artiklar används alltid betydelsebärande bilder. Dessa ska alltid ha alternativtexter.

Bildformat

Bild i brödtext

 • Vanliga sidor och artiklar kan ha fyra olika bredder på bilder:
  • 140 pixlar
  • 220 pixlar
  • 300 pixlar
  • 620 pixlar
 • En bild som ska täcka hela sidbredden måste vara 770 pixlar bred. Så stora bilder bör dock användas mycket sparsamt, dels för att sidorna inte ska bli för tunga att ladda ner, dels för att övrig information på sidan kommer att "drunkna".
 • Det finns ingen begränsning på bilderna i höjdled.
 • Bilder på vanliga sidor och artiklar måste alltid placeras under ingressen. Detta gäller även om bilden är en så kallad toppbild, det vill säga är i formatet 770 x 273 pixlar.

Bild på kontaktsidor

Kontaktsidor ska använda ett särskilt porträttformat på bilderna: 84 pixlar bred och 100 pixlar hög.

Övriga bilder

 • Ämnessida med puffar: 600 x 260 pixlar.
 • Ämnessida utan puffar, med toppbild: 770 x 273 pixlar
  • Bilden placeras under ingress.
 • Huvudsida: 770 x 273 pixlar.
 • Startsidans temaruta: 1360 x 530 pixlar.
 • Presstjänstens nyheter: 220 x 220 pixlar.
  • På startsidan förminskas bilderna automatiskt till 140 x 140 pixlar.
 • Sidor som ska delas på Facebook: 220 x 220 pixlar (eller större).

Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!