Dokumentation: Planering och genomförande - teori och praktik

En heldagskonferens om planering och genomförande med aktuella frågor och en bred diskussion kring lagkrav, arbetssätt och praktiska kommunala erfarenheter.

Program: Planering och genomförande (PDF, nytt fönster)

Rätt nivå på detaljplanen

I Plan- och bygglagen står det att den avsedda regleringen
av bebyggelsen, byggnadsverk och miljön tydligt ska framgå av detaljplanen, men
att den inte får vara mer detaljerad än som behövs med hänsyn till planens
syfte. Hur hittar vi rätt nivå? Hur kan vi hantera buller? Och hur formulera
syftet?

Johan Larsson, förbundsjurist SKL och Kristina Isacsson
expert planering och byggande SKL

Vanliga frågor om genomförande och avtal

De vanligaste frågorna som brukar komma från kommunerna när
det handlar om genomförandefrågor och avtal.

Olof Moberg, förbundsjurist SKL

Presentation: Planering och genomförande SKL fm

Aktuellt på regeringskansliet

Vad har hänt sista tiden? Aktuella utredningar och förslag.
Vad är på gång?

Johan Hjalmarsson, sakkunnig Näringsdepartementet

Presentation: Aktuellt på regeringskansliet

Bostadsförsörjning – från riktlinjer till bostäder

Exempel på hur frågor kring bostadsförsörjning kan hanteras
effektivt både inom en kommun och i mellankommunala samarbeten från skriften
Bostadsförsörjning i praktiken - exempel från kommuner, kommunala bostadsbolag
och regionala aktörer

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL

Presentation: Planering och genomförande SKL em

Skrift: Bostadsförsörjning i praktiken (PDF, nytt fönster)

Planering och genomförande – en sammanhållen process

Planprocessen är ofta i fokus, men det viktigaste är trots
allt slutresultatet – den byggda miljön. Vilka faktorer är viktiga för en bra
plan- och genomförandeprocess? Reflektioner från arbetet med skriften Planering
och genomförande - nedslag i Halmstad, Växjö, Uppsala och Mora.

Barbara Vincent, projektutvecklare Structor
Projektutveckling AB

Presentation: En sammanhållen process (PDF, nytt fönster)

Skrift: Planering och genomförande (PDF, nytt fönster)

Markpolitik i praktiken – inte bara köp och sälj

Begreppet aktiv markpolitik kan flätas samman med andra
viktiga beslut och ställningstaganden genom hela samhällsbyggnadsprocessen.
Reflektioner från arbetet med skriften Aktiv markpolitik.

Bengt Andrén, senior konsult NAI Svefa

Presentation: Aktiv markpolitik (PDF, nytt fönster)

Skrift: Aktiv markpolitik (PDF, nytt fönster)

Så arbetar vi i Uppsala

Uppsala har under de senaste åren arbetat med detaljplaner,
genomförande och avtal för att styra finansiering och stadsbyggnad - och för
att locka nya aktörer. Erfarenheter från detta arbete och reflektioner kring
hur man ska arbeta för att integrera kommunens nya arkitekturpolicy i
praktiken.

Ingrid Anderbjörk, mark- och fastighetschef, Ulla-Britt
Wickström, planeringschef,

Claes Larsson stadsarkitekt – Uppsala kommun

Presentation: Så arbetar vi i Uppsala (PDF, nytt fönster)

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!