Dokumentation: Planerarrollen i samtiden och framtiden (Stockholm)

Det händer mycket inom planering och byggande för tillfället. Lagstiftningen förändras och det påverkar våra arbetssätt och rutiner. Konferensen den 22 oktober handlade om hur planerarrollen påverkas och hur vi kan vi utveckla vårt arbete på bästa sätt.

Program Planerarrollen i samtiden och framtiden (PDF, nytt fönster)

SKL:s arbetssätt och roll i samhällsplaneringen

Emilie Gullberg och Kristina Isacsson, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Presentation: SKL:s arbetssätt och roll i samhällsplaneringen (PDF, nytt fönster)

Så förändras och förändrar PBL

Lagstiftningen kring planering har ifrågasatts de senaste åren. Hur blev det egentligen och
vad hände med planprocesspropositionen? Boverket informerar om aktuella lagändringar
samt uppdrag kring nya allmänna råd för planbestämmelser.

Klara Falk, planarkitekt, Boverket

Presentation: Boverket, Så förändras och förändrar PBL (PDF, nytt fönster)

Film: Boverket, Så förändras och förändrar PBL (nytt fönster)

Processer i förändring

Hur förändras roller och processer i kommunen med den nya lagstiftningen

Anna-Bie Agerberg och Kristina Isacsson, SKL

Presentation: SKL, Processer i förändring (PDF, nytt fönster)

En utvecklad planerarroll

Bra projekt adderar inte nödvändigtvis ihop till en bra helhet! Planerarens roll handlar om
så mycket mer än att författa planer.

Göran Cars, professor i samhällsplanering vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

Presentation: KTH, En utvecklad planerarroll (PDF, nytt fönster)

Film: KTH, En utvecklad planerarroll (nytt fönster)

Samhällsbyggnadsprocessen i Halmstad – från idé till avslut

Så har vi förändrat arbetsmetodiken och organisationen av planering och exploatering och
så har arbetet med mark och exploateringsfrågor utvecklats.

Andreas Ahlman, chef mark- och exploatering och Cecilia Bergström, planchef från
Halmstad kommun

Presentation: Halmstad kommun, Samhällsprocessen i Halmstad (PDF, nytt fönster)

Film: Halmstad kommun, Samhällsprocessen i Halmstad (nytt fönster)

Under konferensen nämndes några matnytta länkar för vidare läsning, se nedan.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!