Publicerad: 8 oktober 2020

Upphandling

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar.

Illustration: glödlampa, kugghjul och ansikte

Sju exempel där innovation och  mervärde stått i fokus inom tre områden.

Illustration: ett hus där det flyger ut olika saker ur taket såsom en buss, en spruta, en dator med mera.

SKL Kommentus samordnar upphandlingar och erbjuder ramavtal för inköp av varor och tjänster.

Illustration: människor

SKR har tagit fram en checklista för att kvalitetssäkra upphandlingsdokumentet innan det annonseras.

Illustration: människor och en pil som visar riktningen

Upphandlande myndighet behöver genomföra analys och dialog innan de tar fram ett upphandlingsdokument. Här kan du ta del av en enkel checklista inför ditt arbete.

Informationsansvarig

  • Karin Peedu
    Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!