Dokumentation: Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

Inspelning samt presentationer från konferensen "Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?"

Upplägg med tre tillfällen

Välkomna till tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig och det är möjigt att se dem i efterhand.

Utöver sändningen den 29 oktober kommer följande sändningar:

17 november 14.00-15.15

Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

4 december 10.00-11.15

Vägen framåt för breddad rekrytering

Innehåll

Det handlar om nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller. Vi berör också hur rekryteringen kan breddas och vilket stöd arbetsplatserna, såväl arbetsgivare som medarbetare kan behöva. I webbsändningarna delar arbetsgivare, projektledare, myndigheter, forskare och inte minst de som har fått jobb med sig av sina reflektioner och erfarenheter av det ESF-finansierade projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering”.

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få och att behålla ett arbete. Samtidigt är det brist på personal inom välfärden. I dag riktas insatser mot individen som ska rustas för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Istället borde fler insatser också göras för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet har tillsammans med åtta kommuner utvecklat arbetssätt som vi får lära oss mer av under sändningarna.

Inspelningen är teckenspråkstolkad.

Program 29 oktober

10.00-10.01

Inledning

Karin Falck, moderator inleder dagen.

10.01-10.10

Varför bredda rekryteringen?

Välfärden står inför stora rekryteringsbehov. Incitament som driver breddad rekrytering är framförallt kommuners behov av kompetens. Leif Klingensjö, handläggare SKR, Peter Lidström från Skövde, och Maria Call, projektledare från Örebro ger oss en övergripande bild av vad breddad rekrytering går ut på.

10.10-10.15

Breddad rekrytering hos oss - film

Enhetschefer och HR berättar kort om hur breddad rekrytering fungerat hos dem ute i landet.

10.15-10.45

Fler in på arbetsmarknaden, vad vet vi?

De som står utanför arbetsmarknaden är inte alltid de vi tror. Variationen är stor. Det som är bra för människor med olika typer av funktionsnedsättning är troligen bra för alla. Mattias Eilola, verksamhetsutvecklare/sakkunnig på Arbetsförmed-lingen och Johanna Gustafsson, forskare Örebro universitet.

10.45-11.05

Fler vägar in – vad har vi lärt oss?

Med utgångspunkt från en utvärdering WSP gjort av projektet får vi ta del av flera lärdomar, exempelvis processkartan som beskriver hur kommunerna kan arbeta steg för steg. Martina Wingsell, WSP.

11.05-11.12

Jobb genom nya tjänster - film

Anställda berättar om hur det har fungerat för dem.

11.12-11.20

Breddad rekryteringsbas – vad är viktigt ur den anställdes synvinkel?

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

11.20-11.30

Samverkan för nya arbetssätt

Vilka aktörer behöver samverka kring breddad rekrytering för att det ska fungera?
Elsa Lyon, handläggare SKR och Mattias Eilola verksamhetsutvecklare och sakkunnig på Arbetsförmedlingen samtalar i studion.

11.30

Avslut

 

Presentationer från konferensen

Samtliga dokument är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Fler vägar in – vad har vi lärt oss?
Slututvärdering Martina Wingsell, WSP

Utmaningarna med en breddad rekrytering ur ett mångfaldsperspektiv

Mikael Klein, Funktionsrätt Sverige

 

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!