Dokumentation: Grönskans betydelse för en hållbar stadsutveckling

SKL arrangerade tillsammans med Tankesmedjan Movium en konferens om hur man kan arbeta strategiskt med grönskans betydelse i den urbana miljön och för en hållbar stadsutveckling.

Presentationer

Samtliga presentationer är i PDF-format och öppnas i nytt fönster.

Att arbeta strategiskt och skapa förutsättningar för en levande stad

Christina Wikberger, fd projektledare C/O City, Stockholms stad

Hur ser verktygen ut för urbana ekosystemtjänster? Hur ser stadens ekosystemtjänster ut?

Tim Schnoor, ekolog, fil. dr. Ekologigruppen

Att skapa förutsättningar för det gröna

Anders Rasmusson, koordinator, Movium

Utveckla stadsdelar hållbart

Karoline Löfstedt, verksamhetsutvecklare, AB Stockholmshem

Hur kan vi jobba framåt för att skapar goda stadsmiljöer?

Ulrika Åkerlund, landskapsarkitekt, Boverket
Harald Klein, koordinator, Movium

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!