Dokumentation: Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering

Inspelning från konferensen "Erfarenheter från åtta kommuner med breddad rekrytering".

Upplägg med tre tillfällen

Välkomna till tre webbsända konferenser om hur kommunal verksamhet i praktiken kan möta sitt behov av kompetens och samtidigt inkludera fler människor i arbetslivet. Konferenserna går att se som en serie eller var och en för sig och det är möjigt att se dem i efterhand.

Utöver sändningen den 17 november ingår följande sändningar:

29 oktober 10.00-11.30

Hur kan breddad rekrytering bidra till kompetensförsörjningen?

4 december 10.00-11.15

Vägen framåt för breddad rekrytering

Innehåll

Det handlar om nya former av samverkan, att använda kompetensen rätt och att skapa nya yrkesroller. Vi berör också hur rekryteringen kan breddas och vilket stöd arbetsplatserna, såväl arbetsgivare som medarbetare kan behöva. I webbsändningarna delar arbetsgivare, projektledare, myndigheter, forskare och inte minst de som har fått jobb med sig av sina reflektioner och erfarenheter av det ESF-finansierade projektet ”Fler vägar in – breddad rekrytering”.

Personer med funktionsnedsättning har svårare att få och att behålla ett arbete. Samtidigt är det brist på personal inom välfärden. I dag riktas insatser mot individen som ska rustas för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Istället borde fler insatser också göras för att arbetsgivare ska kunna ta tillvara kompetensen hos personer med funktionsnedsättning. SKR, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för delaktighet har tillsammans med åtta kommuner utvecklat arbetssätt som vi får lära oss mer av under sändningarna.

Inspelningen är teckenspråkstolkad. Filmen är 1 timme och 15 minuter. I vissa delar av inspelningens första cirka 3 minuter är det tyvärr lite problem med ljudet, vilket vi beklagar.

Program 17 november

14.00-14.05

Inledning

Karin Falck, moderator inleder dagen tillsammans med Mattias Eilola, Arbetsförmedlingen (AF) och Emmanuel Galaup, utredare Myndigheten för delaktighet (MFD). Processkartan som arbetsmodell.

14.05-14.20

Använd kompetensen rätt – Örebro och Falkenberg

Ann-Cathrine Åkerberg, projektledare fler vägar in i Falkenberg resonerar med Maria Cederskär och Anna Larsson om hur de arbetar med workshopen ”Använd kompetensen rätt (AKR)” för att identifiera var fler kan bidra på arbetsplatsen. Hur har man arbetat tillsammans med de fackliga representanterna?

14.20-14.25

Serviceassistenter i Skövde – film

14.25-14.30

Återvinningsplatsen i Borås –film

Sebastian har yrkesutbildning från särgymnasiet till vaktmästare, en utbildning som passar mycket bra till hans nya arbete på återvinningsstationen som ligger mitt i ett bostadsområde.

14.30-14.35

Förskolestöd i Gävle – film

14.35-14.45

Reflektion kring exemplen

Mattias Eilola, verksamhetsexpert AF och Emmanuel Galaup utredare Myndigheten för delaktighet (MFD).

14.45-14.51

Hudiksvall - omstart med nytt tankesätt

Emelie Herkules-Kindahl, arbetslivskoordinator, Hudiksvall

14.51-14.57

Breddad rekrytering på särskilt boende – Karlskoga

Nils Varg och Richard Forsman berättar om ett nytt koncept i Karlskoga för personalförsörjningen på ett särskilt boende för äldre.

14.57-15.06

Stockholm

Stockholm stad har målmedvetet arbetat med att skapa incitament och hitta vägar för enhetschefer att rekrytera och behålla personal. Resultatet ser också lovande ut, 80% kommer ut i en anställning. Lars Ahlenius, Stockholm stad.

15.06-15.15

Avslutande reflektion

Mattias Eilola, verksamhetsexpert AF och Emmanuel Galaup utredare Myndigheten för delaktighet (MFD) reflekterar tillsammans med Karin Falck, SKR kring exemplen.

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Karin Falck
    Kommunikatör

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!