Digital transformation - hur börjar man

Panelsamtal, reflexioner, erfarenheter och handfasta tips om digital kompetens och transformation av verksamheter. Du får möta Region Västerbotten, forskare och SKR.

Region Västerbotten har under senaste åren arbetat med initiativ och projekt riktade mot såväl kommuner som privata företag förmatt öka den digitala kompetensen och den digitala transformationen. Det har visat sig att det finns fler likheter än skillnader i angreppssätt och metoder, här redovisas erfarenheter och effekter av detta arbete.

SKR presenterar kommande insatser i ett digitala kompetenslyft för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner. Ni får också ta del av en forskares syn på vad kommuner och regioner behöver tänka på i arbetet med en ökad digitalisering.

Du får handfasta tips och råd inför arbetet på hemmaplan.

Medverkande är Magnus Rudehäll, Lars U. Eriksson, region Västerbotten och Elin Wihlborg, Linköpings Universitet.
Moderator är Anders Nordh, SKR

Så påverkas kurser och konferenser av det nya coronaviruset

Informationsansvarig

  • Anders Nordh
    Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!