Publicerad: 26 juni 2020

Nyhet

Viktig utredning för framtidens arbetsmarknadspolitik

Utredningen om kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken visar på kommunernas viktiga roll för arbetslösa. Nu behövs snabbt ett system där alla kan bidra konstruktivt och effektivt.

Arbetsförmedlingen ska reformeras i grunden. Reformen bygger på att fristående aktörer matchar och rustar arbetssökande och får ersättningen i huvudsak utifrån hur framgångsrikt de bidrar till att individer övergår i varaktig sysselsättning. Det nya systemet ska vara i bruk 2022.

– Arbetsförmedlingen har befunnit sig ”reformläge” sedan 2019. Det har inneburit en osäkerhet både för myndigheten, kommunerna och andra i vad som ligger i deras uppdrag och hur det ska utföras. Reformen behöver nu genomföras snabbt och stegvis så att det blir ordning på arbetsmarknadspolitiken, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Staten kan redan anlita kommuner

Den utredning som presenterades idag har haft i uppdrag att utreda de rättsliga förutsättningarna för kommunernas roll, och för Arbetsförmedlingens utrymme att anlita kommuner genom Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om valfrihetssystem (LOV) eller samverka på annat sätt.

– Utredningen visar att kommunerna redan idag har en viktig roll för arbetslösa och att det redan nu finns stora möjligheter att involvera kommunerna i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Detta blir ett viktig pusselbit till den fortsatta reformeringen av Arbetsförmedlingen, säger Per-Arne Andersson.

I reformering behövs alla samhällssektorer

När utredningen tillsattes befann sig Sverige och den svenska arbetsmarknaden i ett annat läge än idag. Det arbetsmarknadspolitiska systemet behöver fungera över olika konjunkturer och även i oförutsägbara situationer.

– Coronapandemin har gjort det allt mer uppenbart att vi kommer behöva hjälpas åt och hitta bra roller för alla sektorer framåt i arbetsmarknadspolitiken – stat, regioner, kommuner, fristående aktörer och organisationer från civila samhället. Utredningen har visat att kommuner och andra får fylla vissa funktioner, nästa steg är att säkra förutsättningar som gör att olika aktörer vill och kan göra detta, säger Per- Arne Andersson.

Landets kommuner lägger årligen sammanlagt omkring 10 miljarder kronor för att dels organisera arbetsmarknadsenheter, dels betala ut ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshetsrelaterade skäl. En viktig drivkraft för kommunerna handlar om att stödja individer med ekonomiskt bistånd att gå till egenförsörjning och där är samspelet med den nationella arbetsmarknadspolitiken central.

– Samhället har en särskilt viktig roll att fylla för de som av olika skäl har en längre väg till arbete. I det nya systemet är det viktigt att kommunerna fortsatt kan ha en aktiv roll att stödja individer med ekonomiskt bistånd till självförsörjning, och med finansiering från staten, säger Per-Arne Andersson .

Oscar Svensson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!