Publicerad: 20 mars 2020

Nyhet

Viktigt med tydlighet om samhällsviktig verksamhet

Landets kommuner förbereder sig för stängning av förskolor och grundskolor om det skulle bli nödvändigt. Det skulle vara ett stort ingrepp, därför hoppas SKR att regeringen undviker det.

Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

Enligt dagens regeringsbeslut kommer vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet att erbjudas omsorg i den omfattning det behövs i de fall förskolor och grundskolor skulle stänga. Förskola eller fritidshem kommer även att erbjudas barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

– Vilka som har samhällsviktiga jobb måste vara glasklart och här måste skolpersonal ingå. Annars kan inte undervisning ske, varken på distans eller på plats på de skolor som är öppna. Att bestämma vem som har samhällsviktig tjänst och därmed rätt till barnomsorg behöver göras nationellt. Det kan inte läggas i kommunernas eller personalens knä, säger Mats Gerdau, ordförande i utbildningsberedningen, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Skolverket och SKR för nu en dialog som ska underlätta att ta fram de föreskrifter och allmänna råd som ska gälla för skolhuvudmän i det fall regeringen fattar beslut om tillfällig stängning.

Nationella prov

– Vi ser ett fantastiskt engagemang hos lärare, rektorer och kommuner att ställa om verksamheten och hitta lösningar för att kunna ge barn och elever en så god omsorg och undervisning som möjligt i detta speciella läge, säger Mats Gerdau.

SKR har löpande kontakt med regering och myndigheter om konsekvenser av de beslut som fattas om förskola, skola och vuxenutbildning.

– En del frågor behöver kommunerna få snabba svar på, till exempel om vårens nationella prov ställs in, vilket SKR anser. Om skolor stängs kommer vi behöva hantera en rad effekter både på kort och lång sikt framöver. Det måste vi lösa tillsammans, säger Mats Gerdau.

Fakta

Riksdagen beslutade den 19 mars om en ny lag om tillfällig stängning av skolverksamheter vid extraordinära händelser i fredstid. Lagen innehåller bestämmelser som innebär att en skolhuvudman i vissa fall får besluta att tillfälligt stänga en förskola, ett fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Den nya lagen ger även regeringen möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på nationell, regional eller kommunal nivå.

I regeringens förordning från 20 mars står angivet vilka samhällssektorer som anses vara samhällsviktiga. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska, efter att ha gett länsstyrelserna tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om tillämpningen av samhällsviktiga verksamheter samt meddela föreskrifter om ytterligare samhällssektorer ska omfattas.

  • Förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska bedrivas i sådan omfattning att barn och elever som ska erbjudas förskola eller fritidshem enligt skollagen och har en vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet kan erbjudas omsorg i den omfattning det behövs för att sådan samhällsviktig verksamhet ska kunna upprätthållas.
  • Förskola eller fritidshem ska även erbjudas barn och elever som på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl är i behov av sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola eller fritidshem.

Maria Caryll
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!