Publicerad: 20 november 2020

Nyhet

Viktigt kunna kombinera idrott och gymnasieutbildning

SKR avstyrker förslagen i promemorian om gymnasie- och gymnasiesärskola med specialidrott, bland annat med hänvisning till att antalet utbildningsplatser avsevärt minskar.

− Det finns problem med dagens system med dels riksidrottsgymnasier, dels nationellt godkända idrottsutbildningar. Dessa problem är dock inte så stora att det motiverar så omfattande förändringar som föreslås i promemorian. säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) avstyrker stora delar av promemorian om gymnasie- och gymnasiesärskola med specialidrott. Framförallt vänder sig SKR mot att antalet platser föreslås bli färre än det idag sammantaget finns på riksidrottsgymnasierna och de nationellt godkända idrottsutbildningarna. De problem som utbildningarna och huvudmännen står inför idag behöver lösas och SKR medverkar gärna till att förbättra dagens system.

− Det är viktigt att det finns goda möjligheter att kombinera idrottande på hög nivå med en gymnasieutbildning. Det är bra för ungdomarna, för folkhälsan och för Sverige som land att få fram fler idrottstalanger. Därför säger vi nej till förslaget från utbildningsdepartementet, eftersom det innebär att antalet platser på idrottsgymnasierna kraftigt begränsas. säger Mats Gerdau.

Eva-Lena Arefäll
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!