Publicerad: 9 september 2020

Nyhet

Viktigt besked om statligt stöd till kultursektorn

Regeringen har beviljat ett stödpaket på 1,5 miljarder kr till kultursektorn under 2020. SKR välkomnar beskedet som nödvändigt och betydelsefullt för en sektor som drabbats hårt av pandemin.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke

– Kultursektorn har drabbats särskilt hårt av många av de riktlinjer som tagits fram i syfte att minska smittspridningen i samhället. Stödpaketet är ett välkommet och nödvändigt syretillskott för många verksamheter som just nu kippar efter andan, säger Katrien Vanhaverbeke, sektionschef på SKR.

SKR har under lång tid uppmärksammat regering och riksdag på behovet av att långsiktigt stärka det statliga stödet till regional kulturverksamhet, senast i en skrivelse till kulturminister Amanda Lind. Det är glädjande att denna dialog har gett resultat och att de tillfälliga medel om cirka 120 miljoner kronor som löper ut 2020 ersätts med en permanent förstärkning av anslaget om 150 miljoner kronor. Det är ett angeläget besked för kultursamverksansmodellen och till regionerna, som lägger stora resurser på att skapa förutsättningar för ett levande kulturliv i hela landet.

Dagens besked innebär också ett förstärkt anslag till folkbiblioteken samt att det statliga bidraget till den kommunala kulturskolan fördubblas till cirka 200 miljoner kronor per år. Kommunernas kostnader för folkbiblioteken och kulturskolorna uppgår sammanlagt till cirka 8,2 miljarder årligen.

– De kommunala kulturskolornas betydelse för ungas kulturutövande kan inte överskattas. Alla barn och unga ska ha möjlighet att utöva och ta del av kultur, säger Katrien Vanhaverbeke.

Louise Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!