Publicerad: 7 juli 2020

Nyhet

Viktig granskning av särskilda boenden

Idag har IVO presenterat preliminära resultat av sin pågående granskning av landets 1700 särskilda boenden. SKR välkomnar granskningen, som är ett viktigt led i lärandet under pandemin.

Fredrik Lennartsson.

Fredrik Lennartsson.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört en tillsyn av förutsättningar för individuell vård och behandling på landets 1700 särskilda boenden för äldre. Myndigheten har gått igenom ett stort antal anmälningar och kommer nu att gå vidare i granskningen av 91 boenden, bland annat gällande individuella bedömningar runt vårdbehov.

IVO konstaterar att det är och har varit en mycket påfrestande situation för kommuner och regioner, men att läget har stabiliserats. 

– SKR välkomnar den här granskningen, som är en viktig del i lärandet under pandemin. För att kommuner och regioner ska kunna ta till rätt åtgärder, för att minska smittspridningen och skydda de äldre, behövs fakta. Granskningen visar på brister, men också på att många kommuner klarat sitt uppdrag bra, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR kommer nu, tillsammans med IVO, att titta närmare på resultaten från tillsynen.

Samarbete en framgångsfaktor

IVO lyfter i sina slutsatser att man kunnat se att kommuner och regioner som kommit längre i omställningen till en nära vård ligger bättre till.

– Vi vet att samarbetet mellan kommuner och regioner har förbättrats under den här perioden och här finns det många lärdomar och erfarenheter att ta med sig framöver. Ett upparbetat samarbete mellan region och kommun är en framgångsfaktor, någor som IVO också lyfter fram. Ett tydligt stöd från regionerna är det som ofta efterfrågas av de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i kommunerna, säger Fredrik Lennartsson.

Förbättringsarbete byggt på fakta

Under pandemin har äldreomsorgen varit hårt pressad och tongångarna i debatten har studtals varit högljudda. SKR presenterade nyligen en rapport med fakta om äldreomsorgen, som syftar till att öka kunskapen och som kan användas som grund till kommande utvärderingar. IVOs granskningar är också viktiga underlag för det fortsatta förbättringsarbetet.

Fakta

De närmaste tio åren kommer antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med knappt 50 procent till drygt 750 000 personer. Även om äldres hälsa har förbättrats så kommer äldre personers behov av vård och omsorg att öka de kommande åren.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!