Publicerad: 11 mars 2020

Nyhet

Viktiga budgetbesked för att möta coronaviruset

Regeringen föreslår 3 miljarder kronor i ändringsbudget till följd av coronaviruset. Karensdag slopas tillfälligt och kommuner och regioner ersätts för merkostnader i hälso- och sjukvården.

Anders Knape

Anders Knape

– Vi välkomnar att staten skjuter till pengar till kommuner och regioner i en extraordinär situation. En fungerande hälso- och sjukvård och äldreomsorg är kritiska funktioner när det gäller att förhindra smittspridning av coronaviruset, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen föreslår att karensdagen slopas tillfälligt under en och en halv månad. Kostnaden, som finansieras av staten, beräknas uppgå till en miljard kronor per månad. Att tillfälligt slopa karensdagen bidrar till kommuners och regioners möjligheter att minska risken för smittspridning av coronaviruset.

– En tillfälligt slopad karensdag kan underlätta för våra arbetsgivare och anställda att fatta beslut om att avstå från att gå till jobbet. Som arbetsgivare har vi ansvar för att personalen arbetar under så säkra förhållanden som möjligt, säger Anders Knape.

Kommuner och regioner kommer, om förslaget godkänns av riksdagen, i efterhand kunna ansöka om ersättning för extraordinära åtgärder och kostnader inom hälso- och sjukvården som kan kopplas till coronaviruset. Regeringen bedömer att de extra pengarna framförallt kommer att gå till regionerna, men att cirka 30 procent av hälso- och sjukvården utförs av kommunerna.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!