Publicerad: 15 april 2020

Nyhet

Vårbudgeten otillräcklig för kommunsektorn

Regeringens vårbudget innehåller ett redan aviserat stödpaket till kommunsektorn. SKR bedömer det dock som tveksamt att de ytterligare miljarderna ens täcker de uteblivna skatteintäkterna.

Anders Knape

Anders Knape

I vårändringsbudgeten är merparten av satsningarna, som är riktade till kommuner och regioner, relaterade till de allvarliga ekonomiska konsekvenser som coronaviruset medför. Utöver de 5 miljarder kronor i generella statsbidrag, som aviserades i januari, får kommuner och regioner ytterligare 15 miljarder kronor. I stödpaketet höjs också ersättningen för merkostnader inom hälso- och sjukvården från 1 miljard till 3 miljarder kronor. Även prestationskraven för kömiljarderna tas bort.

– Vi är i ett extraordinärt läge där konjunkturen faller snabbt. Regeringens höjda statsbidrag behövs, men bedöms inte vara tillräckligt för att upprätthålla välfärden. Det är inte troligt att medlen ens kan täcka upp för de minskade skatteintäkterna och då har kommuner och regioner därutöver kraftiga merkostnader och uteblivna intäkter inom till exempel kollektivtrafik, kultur och fritid, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR kräver ersättningsgaranti

Regeringen har utlovat att kommuner och regioner ska kompenseras för alla kostnader kopplat till covid-19 inom vård och omsorg. SKR har mot bakgrund av löftet kritiserat den förordning med detaljregler, som gäller för att kommuner och regioner ska få ta del av ersättningen för merkostnader. Bland annat måste staten garantera att kommuner och regioner får ersättning för skäliga merkostnader och inte som det nu står i förordningen ”i mån av medel”. SKR lyfter också fram att administrationen måste förenklas och beslutet om rätt till ersättning tidigareläggas.

– Regeringen har vid upprepade tillfällen utlovat att kommuner och regioner ska kompenseras för alla kostnader som är orsakade av covid-19. Det är ett löfte, som inte visas i handling, när bland annat den nya förordningen innehåller många oklarheter som gör att kommuner och regioner inte kan vara säkra på att ens få ta del av ersättningen, säger Anders Knape.

Mindre medel nästa år

I vårändringsbudgeten presenteras även en ny satsning på Statens bostadsomvandling där 300 miljoner kronor tillförs i syfte att stödja anpassningen av bostäder för äldres behov på svaga bostadsmarknader.

För år 2021 och 2022, avser regeringen att årligen skjuta till 12,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som tidigare beslutats. Utifrån beskedet skulle nivån ändå bli 10 miljarder kronor lägre än för i år.

Fakta

SKR presenterar en ny skatteunderlagsprognos 29 april och vårens ekonomirapport kommer 11 maj. I rapporten, som kommer två gånger per år, ges bland annat en närmare analys av hur förslagen i regeringens propositioner påverkar ekonomin i kommuner och regioner.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!