Publicerad: 21 augusti 2020

Nyhet

Välkomna besked för kultur- och idrottssektorn

Beskeden om regleringen av deltagare i ordningslagen samt nya statliga stöd till kultur- och idrottssektorn är välkomna. Det behövs en översyn som drar lärdom av pandemins första månader.

Anders Knape.

Anders Knape.

Möjligheten till publikmöten inom kultur och idrott är viktiga. Samtidigt är det förstås grundläggande att alla delar av samhället agerar så att smittspridning förhindras.

– Det var bra att regeringen reagerade så fort när pandemin bröt ut i våras, nu är förutsättningarna delvis förändrade och vi vet mer om konsekvenserna av pandemin samt hur vi ska handskas med dem. Kommuner och regioner är huvudmän, arrangörer, uppdragsgivare och finansiärer av en stor del kultur- och idrottslivet. Vi har en god bild av vilka insatser som behövs och som gör skillnad, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Att kultur och idrott kan finna former för publikmöten bidrar till alla verksamma i sektorerna och till dess ekonomiska återuppbyggnad. Vi kan nu lära av erfarenheterna från pandemins första månader så att insatserna skapar hållbara förutsättningar för målgrupperna för den reguljära kultur- och idrottspolitiken.

– SKR ser fram emot att i dialog de närmsta veckorna vara delaktiga i de processer som behövs för fungerande förutsättningar för sektorn och som under säkra former låter människor delta i kultur och idrottslivet, säger Anders Knape.

Att regeringen nu också vill ta fram en mer träffsäker reglering än ordningslagen ser SKR som lovande liksom att regeringen aviserar ytterligare ekonomiska tillskott i den kommande budgetpropositionen.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge för många, inklusive kommunala och regionala verksamheter. Därför är ytterligare statliga medel till kultur och idrott av avgörande betydelse. Det är av stor vikt att en del av dessa medel även avsätts för att upprätthålla den kulturella infrastrukturen som ger människor i hela landet möjlighet att exempelvis gå på teater, museer, se konst och lyssna till orkestrar, säger Anders Knape.

Katrien Vanhaverbeke
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!