Publicerad: 7 september 2020

Nyhet

Välkommet tillskott till välfärden 2021

Ett tillskott på nära 20 miljarder kronor föreslås till kommuner och regioner för 2021. SKR välkomnar välfärdssatsningarna, men saknar ersättning för förlorade intäkter i kollektivtrafiken.

Anders Knape

Anders Knape

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna, ett tillskott på 19,7 miljarder kronor till kommuner och regioner. Av de extra medlen är 4 miljarder kronor årligen som ett permanent tillskott till äldreomsorgen. Därutöver föreslås 10 miljarder kronor i generella statsbidrag, 4 miljarder till den uppskjutna vården och 1,7 miljarder kronor till äldreomsorgslyftet.

– Det här ett viktigt besked för välfärdsverksamheterna och sysselsättningen och i linje med vad vi på SKR har jobbat för. Kommuner och regioner är hårt ansatta både av de demografiska förändringarna och hantering av coronapandemin. Vi saknar dock att staten kompenserar kollektivtrafiken för det stora intäktsbortfallet till följd av pandemin, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regeringen med samarbetspartierna föreslår även ett generellt tillskott till kommunsektorn på 5 miljarder kronor och 4 miljarder kronor till hälso- och sjukvården för 2022.

– Vi har länge poängterat att kommuner och regioner behöver så tydliga och långsiktiga planeringsförutsättningar som möjligt. Det är därmed välkommet att regeringen ger tidiga budgetbesked även för 2022. Framöver kommer behoven av välfärdstjänster att öka i snabbare takt än vad skatteintäkterna gör, säger Anders Knape.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!