Publicerad: 26 november 2020

Nyhet

Välkommet med rekommendationer kring snabbtester

SKR välkomnar Folkhälsomyndighetens besked om vägledning för snabbtester för covid-19. Studier av snabbtester pågår redan i flera regioner, nu behövs tydliga ekonomiska förutsättningar.

Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård, SKR

Emma Spak

Folkhälsomyndigheten presenterade i dag en vägledning för användning av antigentester, så kallade snabbtester. Snabbtester kan vara ett bra komplement till PCR-testning och användas inom exempelvis äldreomsorgen för att snabbt kunna vidta åtgärder när smitta upptäcks. Flera regioner använder redan snabbtester på prov och kan nu gå vidare i utvecklingen.

− Det är ett bra besked att vi nu får vägledning om snabbtester. Snabbtester kan vara ett bra komplement till PCR-testning, inte minst inom äldreomsorgen. Den överenskommelse vi har med regeringen om utökad testning och smittspårning öppnar för att inkludera ersättning för snabbtestning, där behöver vi nu snabbt komma vidare, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och regeringen tecknade i mitten av november en överenskommelse om ökad nationell testning och smittspårning för covid-19 under 2021. Överenskommelsen omfattar PCR-testning och antikroppstestning. Enligt överenskommelsen kan tillägg göras om nya adekvata diagnostiska metoder tillgängliggörs innan överenskommelsen träder ikraft. SKR anser att det nu är läge att göra ett tillägg som beskriver förutsättningarna för regionerna att använda snabbtester.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!