Publicerad: 11 april 2020

Nyhet

Välkommet förtydligande om skydd mot smitta

SKR välkomnar att expertmyndigheterna nu är tydliga om en gemensam syn på förutsättningarna för skydd mot smitta på arbetsplatser inom vård och omsorg.

Caroline Olsson, chef för arbetslivsfrågor och Emma Spak, chef för hälsa och sjukvård, SKR

Caroline Olsson och Emma Spak

I ett gemensamt uttalande tydliggör Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen det gemensamma arbetet för att patienter, brukare och medarbetare i vård och omsorg ska skyddas mot smitta på bästa sätt utifrån bästa tillgängliga kunskap.

– Det är viktigt att expertmyndigheterna har en stor samsyn i hur skyddet mot smitta ska hanteras i vård och omsorg och att det blir tydligt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning ska tillämpas på arbetsplatserna. Då kan arbetet mot smittspridning bedrivas effektivt och medarbetarna känna sig trygga i vad som gäller, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvårdsfrågor på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Bakgrunden till myndigheternas uttalande är bland annat ett beslut om skyddstopp som lades i förra veckan på en arbetsplats i Stockholm. Arbetsmiljöverket, Folkhälsomyndigheten, IVO och Socialstyrelsen har nu gemensamt förtydligat att det beslutet inte är ett generellt beslut om vilken personlig skyddsutrustning som personal inom omsorgen ska använda, utan gäller den aktuella arbetsplatsen. Folkhälsomyndighetens rekommendationer om skyddsutrustning ska, enligt de fyra expertmyndigheterna, vara underlag för regionalt och lokalt utarbetade riktlinjer.

– Den lokala riskbedömningen av arbetsmoment, risker och åtgärder är väldigt viktig. Medarbetarna behöver ha kännedom om riskbedömningen och åtgärderna, samt när och hur skyddskläder och personlig skyddsutrustning ska användas. Lika viktigt är det att de har kunskaper om hur smitta bland patienter och brukare förebyggs, genom basala hygienrutiner och i vissa fall skyddskläder och skyddsutrustning, säger Caroline Olsson, chef för sektionen för arbetslivsfrågor på SKR.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!