Publicerad: 18 december 2020

Nyhet

Välkommet beslut om lokal närvaro för Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens regleringsbrev för 2021 har ett ökat fokus på lokal närvaro. En viktig fråga för att möta den ökade arbetslösheten samt möta införande av Nya Arbetsförmedlingen 2022.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

Hur bra arbetsmarknadspolitiken fungerar påverkar Sveriges kommuner i allra högsta grad. Därför följer Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utvecklingen inom arbetsmarknadspolitiken och Arbetsförmedlingen nära.

– Både SKR och Arbetsförmedlingen har efterlyst att regeringen tydligare beskriver vad likvärdighet i hela landet och lokal närvaro innebär. Regleringsbrevet för 2021 ger en tydlig ledning i det fortsatta arbetet, lokal förtrogenhet och samarbete är centrala för en framgångsrik arbetsmarknadspolitik, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på SKR.

Behövs närvaro i hela landet

Under 2019 fattades beslut om att centralisera Arbetsförmedlingens kontorsnät. Många medarbetare lämnade myndigheten och antalet kontor minskade drastiskt.

Arbetsförmedlingen möter numer arbetslösa och arbetsgivare på olika sätt – via digitala kanaler, på egna kontor, på servicekontor och genom samarbeten med kommuner. Vilka lösningar som finns på plats varierar över landet. Det gör det än viktigare att tydliggöra vilken service som ska garanteras överallt för att på bästa sätt kunna möta de arbetssökande.

I drygt 50 kommuner där Arbetsförmedlingen inte har eget kontor samarbetar SKR med myndigheten för att åstadkomma lösningar där personal från myndigheten kan verka från kommunernas lokaler.

Viktigt att tydliggöra olika roller

I regleringsbrevet lyfts också arbetet mot ungdomsarbetslöshet och ökad anvisning till att söka studier, exempelvis på komvux.

– Här behöver SKR och kommunerna samarbeta med Arbetsförmedlingen på ett bra sätt, och vi behöver arbeta för bra förutsättningar att skala upp olika utbildningsinsatser framöver. Andra frågor under 2021, som inte nämns så mycket i regleringsbrevet, är hur relationerna ska se ut mellan förmedlingen, fristående aktörer och kommuner, samt hur våra medlemmars roll kan tas tillvara och utvecklas i reformeringen av myndigheten, säger Roy Melchert.

Fakta

Enligt Januariavtalet ska Arbetsförmedlingen reformeras i grunden och fristående aktörer ska rusta och matcha arbetssökande till arbete. Reformen är omfattande och i december reviderades tidsplanen till 2022.

Oscar Svensson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!