Publicerad: 7 januari 2021

Nyhet

Välkommet besked om högstadiet

SKR välkomnar regeringens besked om att ge skolans huvudmän ökade möjligheter att bedriva distansundervisning i högstadiet för att undvika trängsel i skolan och kollektivtrafiken.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Dagens besked om en förordningsändring ger huvudmännen fler verktyg för att minska smittspridningen.

− SKR anser att förordningen har fungerat bra i gymnasieskolan där huvudmännen kunnat fatta beslut utifrån det lokala smittoläget och förutsättningar på varje enskild skola. I dialogen med regeringen har vi framfört vikten av flexibla lösningar och det har våra medlemmar nu fått gehör för, säger Mats Gerdau, ordförande för SKR:s utbildningsberedning.

Beslutet om förordningsändringen väntas fattas vid fredagens regeringssammanträde och träder ikraft måndagen den 11 januari.

Maria Caryll
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!