Publicerad: 19 februari 2020

Nyhet

Välfärdsmiljarderna till sektorn välkomnas

Riksdagen har idag beslutat om ytterligare 2,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som tidigare aviserats. SKR välkomnar generella statsbidrag till sektorn.

Anders Knape

Anders Knape

Riksdagen har idag beslutat om ytterligare 2,5 miljarder kronor till välfärden, utöver de 5 miljarder kronor som regeringen och samarbetspartierna har utlovat i ändringsbudgeten i april.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har länge påtalat att det behövs tidiga besked om välfärdsökningar för 2020 för att kommuner och regioner ska få en möjlighet att planera sina verksamheter och exempelvis undvika varsel.

– Utmaningarna i kommuner och regioner gör att generella tillskott från staten behövs. Vi behöver dessutom mer av långsiktiga planeringsförutsättningar och mindre statlig detaljstyrning, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

De fem miljarderna kommer att läggas in i vårändringsbudgeten i april och beslutas av riksdagen i juni. De 2,5 miljarderna beräknas att kunna betalas ut inom några veckor, enligt oppositionspartierna M, KD, V och SD.

Fakta

De generella statsbidragen fördelas till kommuner och regioner per invånare.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!