Publicerad: 6 mars 2020

Nyhet

Välfärdens medarbetare positiva till digital teknik

Majoriteten av medarbetarna i välfärden är positivt inställda till den ökade digitaliseringen, både på̊ arbetsplatsen och i samhället. Det visar SKR:s rapport Digitalisering i välfärden.

Agneta Jöhnk

Agneta Jöhnk

- Digitalisering är ett sätt att möta kompetensutmaningen i välfärden. Invånarna förväntar sig också en smartare och mer tillgänglig välfärd. I det arbetet är välfärdens medarbetare, både dagens och morgondagens, direkt avgörande, säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har frågat förskollärare, lärare, undersköterskor, läkare, sjuksköterskor och socionomer om hur de ser på digitaliseringen. Sju av tio svarar att de jobbar på en arbetsplats där det införts digitala verktyg och arbetssätt de senaste två åren. Och fler än åtta av tio medarbetare vet hur de ska använda sig av de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen idag. Nio av tio tycker att det varit tydligt varför digitala verktyg/arbetssätt införts. Samtidigt säger sex av tio att de tror att kompetenskraven kommer att öka de närmaste tre åren.

- Det finns en grundläggande positiv syn på digitalisering, vilket är en bra förutsättning. För kommuner och regioner är det viktigt att medarbetare och chefer tillsammans utvecklar nya sätt att arbeta med stöd av digital teknik. Delaktighet är en nyckel i det fortsatta arbetet, säger Agneta Jöhnk.

Rapporten visar tydligt att utbildningsväsendet inte hänger med i den snabba utvecklingen. Endast 16 procent av studenterna upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet.

Staten har ett stort ansvar för att utveckla utbildningarna så att de förbereder studenter för ett arbetsliv i vården, skolan och omsorgen. Utbildningssystemet måste självfallet möta arbetslivets behov, både för den grundläggande utbildningen och för kompetensutveckling under yrkeslivet, säger Agneta Jöhnk.

Rapporten bygger på resultat från två webbenkätundersökningar som genomförts av Kantar Sifo på uppdrag av SKR. Den ena enkäten besvarades av 1 093 yrkesverksamma och den andra enkäten besvarades av 819 studenter.

Fakta från rapporten

  • 78 procent av sjuksköterskorna uppger att de har tillgång till de digitala verktyg de behöver i sitt arbete. De är också den yrkesgrupp som i störst utsträckning vet hur de ska använda de digitala verktygen de behöver i sitt arbete – 91 procent.
  • 8 av 10 läkare är positiva till ökad digitaliseringen på arbetsplatsen. Samtidigt svarar endast 1 av 10 läkarstudenter att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg på sin framtida arbetsplats.
  • 8 av 10 lärare är positiva till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. En övervägande majoritet av lärarna tycker att de verktyg/arbetssätt som införts har fungerat bra (81 procent av grundskollärarna, 76 procent av förskollärarna, 86 procent av gymnasielärarna).
  • 8 av 10 socionomer vet hur de ska använda de digitala verktyg de behöver i sitt arbete. För att i högre grad kunna använda de digitala verktyg som finns på arbetsplatsen föredrar socionomer att lära av en utpekad kollega (40 procent) eller genom att få utbildning i verktygen (43 procent).
  • 76 procent av undersköterskorna tycker att de digitala verktyg/arbetssätt som införts under de senaste två åren har fungerat mycket eller ganska bra. Samtidigt tror 59 procent av undersköterskorna att digitaliseringen ökar kompetenskraven på arbetsplatsen inom de närmaste tre åren.

Bodil Umegård
Handläggare

Somia Frej
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!