Publicerad: 29 september 2020

Nyhet

Vad tycker gravida och nyblivna mammor om vården

Kvinnors röster behövs i utvecklingen av vården. Under drygt två års tid ska nu gravida och nyblivna mammors upplevelser fångas upp före, under och efter förlossning.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Hur upplever kvinnor sin egen hälsa och vården under tiden för graviditet och runt förlossning? Vilket bemötande får de av personalen och hur känner man sig ett år efter förlossningen? Det är några av de frågor som ställs i Graviditetsenkäten, som lanseras den 1 oktober.

Fram till nu har nyblivna mammor bedömt sin förlossningsupplevelse på BB, men med den här bredare enkäten kan vården fånga upp kvinnornas erfarenheter och upplevelser under graviditeten och ända fram till ett år efter förlossningen.

– Alla kvinnor och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Vi behöver därför kvinnornas röster i det fortsatta utvecklingsarbetet. Med den kunskap vi får kan vi arbeta ännu bättre för en tryggare vård, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Graviditetsenkäten går ut via 1177.se. Initiativet kommer från SKR inom ramen för överenskommelsen med regeringen om en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Resultatet ger regionerna möjligheter att fortsätta att utveckla nära vård efter kvinnornas behov.

Graviditetsenkäten består av tre olika delar och skickas till kvinnor som:

  • Är i graviditetsvecka 25
  • Fött barn för åtta veckor sedan
  • Fött barn för ett år sedan

Tidigare insatser i regionerna

Sedan 2015 pågår en nationell satsning kring kvinnors hälsa och den sammantagna utvecklingen sedan satsningen påbörjades är mycket positiv.

Under 2019 rapporterade regionerna in nära 500 insatser för att förbättra vården riktad till kvinnor och deras familjer. Regionerna har bland annat arbetat för att stärka vårdkedjan, utveckla kunskapsstyrningen och att anpassa vården efter kvinnor och deras familjers behov.

– Regionernas insatser hittills har visat framgångsrika resultat. Andelen allvarliga bristningar minskar och eftervården har stärkts. Men vi behöver bli ännu bättre på att involvera kvinnorna. Vi hoppas att resultaten från enkäten kan ge regionerna ett bättre underlag i det pågående förbättringsarbetet utifrån kvinnornas behov, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta

SKR och regeringen har en överenskommelse om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. Under 2020 fördelas 937 miljoner kronor till regionerna. Graviditetsenkäten utgör en del i arbetet för en mer jämlik, personcentrerad och kunskapsbaserad hälso- och sjukvård.

Graviditetsenkäten pilottestades i Region Skåne och Region Halland i början av 2019 och togs emot väl. Svarsfrekvensen var god och den upplevdes enligt utvärderingsenkäten som relevant samt var uppskattad av kvinnorna som svarade.

Graviditetsenkäten lanseras den 1 oktober och skickas ut kontinuerligt till kvinnorna till och med 2022.

Frågorna i Graviditetsenkäten har utformats av SKR i samarbete med Bristningsregistret, Graviditetsregistret, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG).

Eva Estling
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!