Publicerad: 24 augusti 2020

Nyhet

Uppreviderad prognos för skatteunderlaget

Lågkonjunkturen i Sverige ser ut att bli djupare i år än i SKR:s tidigare beräkningar. Trots det skrivs prognosen upp för det kommunala skatteunderlaget under 2020.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

I vårens prognoser bedömde Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att BNP skulle falla mindre i Sverige än i många andra länder under det andra kvartalet. Bedömningen ser ut att stå sig, men nedgången blev ändå större än i SKR:s skatteunderlagsprognos i slutet av april (vilken låg till grund för Ekonomirapporten i maj). BNP beräknas nu falla med 4,9 procent under 2020.

– De ekonomiska konsekvenserna av coronaviruset har varit påtagliga, men högst ovissa. Mycket ser nu ut att ha stabiliserats, såväl i Sverige som i omvärlden. Liksom i våra tidigare prognoser bedömer vi därmed att BNP åter kommer att öka från och med det tredje kvartalet i år, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Oförändrad prognos för 2021

2021 beräknas skatteunderlaget vara på en något lägre nivå än SKR bedömde i april, men vägen dit ser annorlunda ut. De stora utbetalningarna av permitteringslöner i år innebär att lönesumman utvecklas betydligt mer positivt 2020 än vad SKR tidigare förutsett. Den gynnsamma effekten, som stärker skatteunderlaget i år, antas dock upphöra nästa år. Under 2021 bedöms effekterna av den lägre sysselsättningen bli tydliga när stödet för korttidspermitteringar har upphört.

Trots att endast drygt fyra månader är kvar är helåret 2020 ovanligt osäkert. Inte minst den globala utvecklingen präglas av stor ovisshet. Utsikterna för såväl konjunkturen som det kommunala skatteunderlaget är med anledning av covid-19 särdeles ovissa.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året: februari, april, augusti, oktober samt december.

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras 1 oktober och höstens Ekonomirapport publiceras 20 oktober.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!