Publicerad: 30 mars 2020

Nyhet

Uppdaterade rekommendationer för skyddsutrustning

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat reviderade rekommendationer om skyddsutrustning för vård- och omsorgspersonal. Dessa bygger på den senaste kunskapen om covid-19 och hur den sprids.

Emma Spak, chef för sektionen för hälso-  och sjukvård SKR

Emma Spak

I dag har Folkhälsomyndigheten publicerat en uppdaterad vägledning och rekommendationer för vård- och omsorgspersonal kring skyddsutrustning vid kontakt med personer som har insjuknat i, eller misstänks vara smittade av, covid-19.

Rekommendationerna ska nu ligga till grund för det lokala arbetsmiljöarbetet när kommuner och regioner, i dialog mellan chefer, medarbetare och skyddsombud, utformar lokala tillämpningar av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

− Som medarbetare ska man känna sig trygg med att man har rätt skyddsutrustning i varje arbetssituation. Det kommer vara en trygghet för både arbetsgivare och medarbetare att Folkhälsomyndigheten nu uppdaterat rekommendationerna, som bygger på den senaste kunskapen om covid-19 och hur den sprids, säger Emma Spak, chef för sektionen för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Rekommendationerna gäller personal inom hälso- och sjukvård, tandvård, kommunal hälso- och sjukvård och socialtjänst. Syftet är att risken för smitta av sjukdomen covid-19 till personal, patienter och vårdtagare minimeras. De uppdaterade rekommendationerna har varit på remiss bland annat hos regioner och kommuner. De har bland annat bidragit med synpunkter på hur rekommendationerna blir tydliga för chefer och medarbetare inom vården och omsorgen.

− Vilken skyddsutrustning och vilka hygienkrav som ska ställas är en mycket angelägen fråga nu. Det är därför viktigt att det blir tydligt vilken utrustning som krävs och hur den ska användas i olika vård- och omsorgssituationer, säger Emma Spak.

Emma Spak
Sektionschef, hälso- och sjukvård

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!