Publicerad: 16 januari 2020

Nyhet

Tidigt besked om statsbidrag välkomnas

Svensk ekonomi går mot sämre tider. SKR ser därför positivt på att finansministern lovar att kommunerna kommer att få ett förhandsbesked om tillskott innan vårpropositionen presenteras.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Finansminister Magdalena Andersson presenterade idag Finansdepartementets senaste prognos för den ekonomiska utvecklingen och läget i kommuner och regioner. Likt SKR:s prognoser bedöms en sämre tillväxt i landet, en något högre arbetslöshet och att behoven av välfärd kommer att öka till följd av fler barn och äldre.

– De ekonomiska utmaningarna är påtagliga i många kommuner och regioner och man har redan börjat planera för 2021 års verksamhet och budget där minskade personella resurser blir en komponent, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har länge påtalat att kommuner och regioner har behov av att riktade statsbidrag omvandlas till generella och att även öka de generella bidragen för att hantera de ökade behoven av välfärd. Minst lika viktigt är också att staten planerar långsiktigt.

– Det tar tid att ställa om verksamheter och därför är det bra att finansministern ger besked så snart som möjligt om statsbidragens utveckling för att till exempel inga onödiga varsel läggs. Det handlar både om hur pengarna kommer att ges, generellt eller riktat men även hur mycket pengar kommuner och regioner kan räkna med, säger Annika Wallenskog.

Regeringen presenterade idag även kostnadsutveckling av det ekonomiska biståndet, som gör gällande att kostnaderna skulle minska. Siffrorna som visades gäller dock för åren 2017 och 2018 och SKR pekar på att senare data visar att kostnaderna för ekonomiskt bistånd ökar. Under juli till november år 2019 har kostnaderna varje månad varit mellan 6-9 procent högre än motsvarande månad föregående år.

– Ett av de viktigaste skälen till att personer får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet. Det är därför viktig att staten nu tar sitt ansvar för arbetsmarknadsfrågorna då personer som blir bidragsberoende riskerar att hamna i ett utanförskap, säger Annika Wallenskog.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!