Publicerad: 20 januari 2020

Nyhet

Tidiga beskedet om välfärdsmiljarderna behövs

Beskedet om ytterligare 5 miljarder kronor till kommuner och regioner, som regeringen och dess samarbetspartier gav idag, är ett välkommet besked och ett viktigt tillskott.

Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner

Anders Knape

Så sent som i förra veckan efterlyste Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) ett snabbt besked om välfärdsökningar för 2020 för att kommuner och regioner ska få en möjlighet att planera sina verksamheter och exempelvis undvika varsel.

Idag kom så beskedet när regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna presenterade att ytterligare 5 nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner kommer att föreslås i vårändringsbudgeten. Det handlar om generella statsbidrag till kommunsektorn, där kommunerna får ytterligare 3,5 miljarder kronor och regionerna 1,5 miljarder kronor för innevarande år.

– Dagens besked ger bättre förutsättningar för kommuner och regioner att möta den svaga konjunkturen. Det viktigaste är att sektorn får tidiga besked och inte när pengarna betalas ut. Det är glädjande att det nu äntligen också sker ett trendbrott i form av generella bidrag, även till regionerna, så att de kan användas utifrån lokala och regionala behov. Det är en viktig skillnad från tidigare år när regionerna endast fått riktade bidrag, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Kommuner och regioner planerar redan nu för sina verksamheter för de kommande åren, 2021 och framåt.

– Vi vill också skicka med att regeringen behöver ha samma långsiktiga perspektiv som kommuner och regioner samt en tät dialog med sektorn om framtida behov och framtida statsbidragsökningar. Vi vill också poängtera att behovet fortfarande finns av att omvandla även riktade statsbidrag till generella, säger Anders Knape.

De extra välfärdsmiljarderna läggs in i vårändringsbudgeten i april och beslutas av riksdagen i juni.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!