Publicerad: 12 mars 2020

Nyhet

Ta bort kravet på läkarintyg för att avlasta vården

SKR vill att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden ska upphävas. Det skulle avsevärt minska belastningen i vården och bidra till att minska risken för smittspridning av Covid-19.

I en hemställan till regeringen uppmanar Sveriges Kommuner och Regioner regeringen att under samma tidsperiod som karensavdraget nu har upphävts, också upphäva kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden.

En arbetstagare som är sjuk och har nedsatt arbetsförmåga har enligt sjuklönelagen rätt till sjuklön från arbetsgivaren de första 14 dagarna. För att arbetstagaren ska ha rätt till sjuklön från och med den sjunde kalenderdagen efter dagen för sjukanmälan krävs dock att han eller hon kan styrka nedsättningen av arbetsförmågan genom ett intyg av läkare eller tandläkare.

– I ett läge där alla måste bidra till att skydda utsatta riskgrupper från Corona och säkerställa att vårdens resurser används där de behövs allra bäst, skulle ett temporärt slopande av läkarintyg under sjuklöneperioden vara en viktig åtgärd. Vi kan på så sätt undvika att många besöker vården för att styrka att de är fortsatt sjuka. Det bidrar både till att avlasta vården och att minska smittspridning, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

Emma Spak
Sektionschef hälso- och sjukvård

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!