Publicerad: 13 februari 2020

Nyhet

Svenska lokal- och regionpolitiker på viktiga EU-poster

I veckan samlades kommun- och regionpolitiker för en ny mandatperiod i Europeiska Regionkommittén. Flera svenska ledamöter har fått ledande poster i utskott, arbetsgrupper och partigrupper.

Jelena Drenjanin, Huddinge och Ulrika Landergren, Kungsbacka.

Jelena Drenjanin och Ulrika Landergren

Regionkommittén (ReK) är det rådgivande organ som värnar de lokala och regionala perspektiven i EU:s beslutsfattandeprocess. På plats för den konstituerande plenarsessionen fanns den nya svenska delegationen som består av 12 förtroendevalda kommun- och regionpolitiker.

Den här mandatperioden som sträcker sig fram till 2025 har flera svenska ledamöter utnämnts till ledande poster i partigrupper, utskott och arbetsgrupper:

  • Jelena Drenjanin (M), kommunalråd i Huddinge, Yoomi Renström (S), Ovanåker kommun och Ulrika Landergren (L), Kungsbacka kommun har valts till förste vice ordförande i sina respektive partigrupper.
  • Emma Nohrén, (MP), Lysekils kommun, har utsetts till en av fyra vice ordföranden i sin partigrupp.
  • Anders Knape (M), Karlstad kommun, och Ulrika Landergren (L) utsetts till ordförande och Pehr Granfalk (M), Solna stad, till vice ordföranden i tre av kommitténs utskott.

- Att så många svenskar anförtros så många betydande positioner i ett så viktigt EU-organ för kommuner och regioner som Regionkommittén är, visar på det förtroende som våra förtroendevalda har på den internationella arenan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner och för den svenska delegationen i den europeiska regionkommittén.

 

Marcus Holmberg
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!