Publicerad: 13 februari 2020

Nyhet

Svag tillväxt av skatteunderlaget under 2020 och 2021

Sverige beräknas gå in i en mild lågkonjunktur i slutet av året och skatteunderlagstillväxten blir svag både i år och nästa år. Det är slutsatserna i årets första skatteunderlagsprognos.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utgår från låg global BNP-tillväxt i år. I SKR:s första skatteunderlagsprognos för år 2020 förväntas svagare konjunktur i Sverige, vikande sysselsättning samt dämpade löneökningar. Någon djupare konjunktursvacka tycks dock ännu avlägsen. Skatteunderlagets tillväxt bedöms avta i år och förbli svag även nästa år. Det gör att de utmaningar som präglar välfärden försvåras, inte minst under kommande år.

– De ekonomiska utmaningarna blir alltmer påtagliga för kommuner och regioner. Starka offentliga finanser medger dock ett utrymme att stärka kommunernas och regionernas ekonomiska möjligheter att bedriva välfärd och göra nödvändiga investeringar, exempelvis genom höjda generella statsbidrag, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Jämfört med den skatteunderlagsprognos som SKR presenterade i december har ökningen av skatteunderlaget justeras ned för år 2019 och 2020. Orsaken till nedrevideringen är att takten på löneökningar beräknas bli något lägre än den tidigare bedömningen.

Nästa skatteunderlagsprognos presenteras den 29 april och vårens Ekonomirapport presenteras 11 maj. Ekonomirapporten ger en sammanfattning av kommuners och regioners ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Fakta om skatteunderlagsprognoser

SKR gör en skatteunderlagsprognos och makroanalys fem gånger om året. Underlaget syftar till att ge kommuner och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna utvecklas.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!