Publicerad: 1 oktober 2020

Nyhet

Svag skatteunderlagstillväxt i år och nästa år

SKR bedömer i sin senaste prognos att skatteunderlaget växer med knappt 2 procent i år. Nästa år beräknas ökningstakten falla ytterligare till 1,5 procent.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Ny statistik indikerar att nedgången i arbetade timmar i år blir mindre än vad Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beräknade i skatteunderlagsprognosen i augusti. Därutöver påverkas det kommunala skatteunderlaget av en rad förslag i budgetpropositionen.

I SKR:s nya beräkning antas uppgången 2021 till 2023 inte bli fullt lika stor som i augustiberäkningen. Jämfört med den tidigare prognosen räknar SKR nu med en svagare utveckling 2020 men en lite starkare utveckling för 2021. Skatteunderlagets ökning bedöms för 2020 landa på 1,9 procent och för 2021 på 1,5 procent.

– Coronapandemin och de åtgärder som aviserats och beslutats i syfte att mildra de ekonomiska effekterna av pandemin har stor påverkan på samhällsekonomi och skatteunderlaget. Det finns därför en större osäkerhet än normalt i de prognoser som vi tar fram, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En utförlig beskrivning av den samhällsekonomiska utvecklingen och skatteunderlagstillväxten kommer att presenteras i höstens Ekonomirapport den 20 oktober.

Fakta

SKR gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året: februari, april, augusti, oktober samt december.
Nästa skatteunderlagsprognos presenteras 15 december.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!