Publicerad: 5 mars 2020

Nyhet

Stort intresse för feriejobb i kommuner och regioner

Sommaren 2019 erbjöd kommuner och regioner cirka 76 400 ungdomar ett feriejobb. Men söktrycket är betydligt större. Det visar den årliga sammanställningen från SKR.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Totalt var det cirka 72 800 ungdomar som hade ett feriejobb i en kommun under sommaren 2019. Det motsvarar 65 procent av de sökande. I regionerna hade 3 600 ungdomar ett feriearbete, vilket motsvarar 19 procent av de sökande.

Det är glädjande att se att det finns ett stort intresse bland ungdomar för feriearbete inom kommun och region. Vi vet att det finns många unga som är nyfikna på jobben inom vår sektor och det här är en väldigt bra chans för arbetsgivarna att kunna visa upp vilka yrken som finns, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på SKR.

Färre jobb i kommunerna

Kommunerna erbjöd 7 200 färre platser än 2018. För att förstå varför ställdes en kompletterande fråga om orsak till 24 kommuner som alla hade en minskning på mer än 100 jobb.

Av de 15 som svarade uppgav 13 uteblivet statsbidrag som orsak. Under 2017 och 2018 fick kommunerna cirka 100 miljoner per år för att kunna erbjuda fler ungdomar en plats. 2019 betalades inget sådant bidrag ut.

Olika koncept för feriejobb

Ett antal kommuner har delat med sig av sina koncept för feriejobben. Kungälv har till exempel feriejobb på alla lov med syfte att ge en bred kompetensbas, Nacka har en entreprenörsutbildningen under fyra sommarveckor och Nyköping erbjuder prova på-platser till elever i årskurs 8 och 9 inför gymnasieval till yrkesprogram med inriktning mot bristyrken.

Fakta

  • Enkäten har besvarats av 94 procent av kommunerna och av 71 procent av regionerna.
  • Totalt anordnades cirka 76 400 feriearbeten i kommuner och regioner.
  • Både bland kommuner och regioner är det vanligast att erbjuda feriejobb till ungdomar i åldern 16 – 18 år.
  • Könsfördelningen är relativt jämn i kommunerna, där 51 procent av feriejobbarna är kvinnor. För regionerna är 56 procent av de med feriearbete kvinnor.

Per Överberg
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!