Publicerad: 19 maj 2020

Nyhet

Stöd för ”sommarkommuner” att neka hemtjänst

Det är inte möjligt för alla kommuner att kunna erbjuda hemtjänst för semesterbesökare. I brist på tydligare besked från regeringen har SKR nu tagit fram ett arbetssätt till kommuner.

Åsa Furén-Thulin

Åsa Furén-Thulin

Personalsituationen inom många kommuners hemtjänst är ansträngd med anledning av det nya coronaviruset. Många vistelsekommuner, så kallade sommarkommuner, har meddelat att de inte kommer ha möjlighet att ge tillfälliga besökare hemtjänst i sommar.

– Vi har vädjat om stöd från regeringen för att sommarkommuner ska kunna neka tillfälliga besökare hemtjänst. Men regeringen ger inte kommunerna något stöd och nu behöver de besked, därför har vi tagit fram ett stöd till kommunerna, säger Åsa Furén-Thulin, chef för sektionen för socialtjänst vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har vid två tillfällen under våren begärt att lagstiftningen tillfälligt ska ändras för att ge kommuner möjlighet att under pandemin neka hemtjänst till den som inte är bosatt i kommunen. Regeringen har dock inte gett något tydligt svar, beskedet är att kommunerna får hantera detta själva. För att underlätta kommunernas arbete och beslut har SKR tagit fram ett arbetssätt som lägger ett ansvar på hemkommunen att inte bevilja hemtjänst.

– Vi vägleder hemkommuner att inte bevilja sina invånare hemtjänst i de sommarkommuner som inte har möjlighet att ge det, säger Åsa Furén-Thulin.
Vistelsekommuner har enligt socialtjänstlagen inte rätt att neka tillfälliga besökare hemtjänst. Hemkommunen har dock möjlighet att inte bevilja sina invånare hemtjänst i andra kommuner.

Greger Bengtsson
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!