Publicerad: 8 juni 2020

Nyhet

Stjernkvists förslag lämnar många frågor obesvarade

Utredningen om framtidens gymnasieskola och komvux som presenteras idag på SvD debatt innehåller bra problemanalys. Men flera förslag är långt ifrån färdiga.

Foto

Mats Gerdau

− Det här är andra skolutredningen på kort tid som sätter stor tilltro till att staten ska styra upp kommunala uppdrag. Men som istället riskerar att bidra till en otydligare ansvarsfördelning och en större tröghet i systemet. Ansvar och befogenheter måste följas åt om styrningen ska fungera och det här ser ut att vara ett steg bort från detta, säger Mats Gerdau, ordförande för utbildningsberedningen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Lars Stjernkvist har på regeringens uppdrag tagit fram förslag för bättre planering, dimensionering och finansiering av gymnasieskola och komvux. Utredningen är en i raden på få år som kommer med förslag på hur gymnasieskolan eller komvux ska förändras.

− Gymnasieskolan och komvux är redan hårt ansträngda verksamheter – speciellt efter vårens utmaningar. Att genomföra stora förändringar av skolformernas styrning, utan att ha rejält på fötterna, är inte ansvarsfullt. Utredningen visar inte att det är sannolikt att just de föreslagna åtgärderna skulle lösa några problem utan att skapa nya, säger Mats Gerdau.

Utredningen har gjort en gedigen problemanalys och innehåller en god bild av stora utmaningar som de två skolformerna står inför. Tyvärr är flera av förslagen inte färdigutredda, utan utredningen lämnar över till skolmyndigheterna att arbeta vidare med de konkreta lösningarna. SKR har deltagit i utredningens expertgrupp och har lämnat ett särskilt yttrande till utredningen för att betona de problem vi ser med utredningens resultat.

Kristina Cunningham
Utredare

Karin Hedin
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!