Publicerad: 29 september 2020

Nyhet

Steg i rätt riktning för publikmöten i kultur och idrott

SKR välkomnar förändringar som gör det möjligt med publikmöten inom kultur och idrott. Fler undantag bör kunna genomföras om fortsatt hänsyn tas till ett välfungerande smittskydd.

Katrien Vanhaverbeke

Katrien Vanhaverbeke

− Vi ser positivt på ett undantag från 50-personersreglen vid underhållning på restauranger och caféer samt möjligheten till sittande publik upp till 500 personer. Vi efterfrågar också nya rekommendationer för till exempel löptävlingar och andra aktiviteter där publik inte har sittplats men ändå kan hålla avstånd, säger Katrien Vanhaverbeke, sektionschef för lokal och regional utveckling på SKR.

Under pandemin har många idrotts- och kulturverksamheter arbetat med att smittsäkra sina arrangemang genom att exempelvis ställa om sina program med hänsyn till avstånd och gruppstorlek. SKR har tidigare påpekat att ordningslagen är ett trubbigt verktyg som slår ojämnt mellan olika verksamheter. Det är bra att regeringen nu aviserar att man ska se över om ordningslagen är den bästa lagstiftning att utgå ifrån.

− SKR betonar vikten av enhetlighet för möjligheten att ta mot åskådare och besökare, både för arrangörer av kultur- och idrottsarrangemang och för serveringsställen. Reglerna bör utgå från de aktuella arrangemangens lokala förutsättningar i relation till det aktuella regionala smittskyddsläget, säger Katrien Vanhaverbeke.

Linda Ahlford
Handläggare

Nils-Olof Zethrin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!