Publicerad: 31 januari 2020

Nyhet

Statliga styrningen är omfattande och ineffektiv

Den statliga styrningen av kommuner och regioner är omfattande visar Statskontorets kartläggning. SKR anser att det hämmar kommuner och regioner att utveckla sina verksamheter effektivt.

Anders Knape

Anders Knape

Under 2019 har riksdagen och regeringen infört 33 nya eller förändrade lagar och förordningar och 110 regeringsuppdrag som på ett väsentligt sätt påverkar kommunerna och regionerna. De flesta nya eller förändrade regleringar berör utbildning, vård och omsorg och innebär utökade skyldigheter eller krav, med ökade kostnader som följd.

Statlig styrning av personal

I Statskontorets årliga uppföljning av statens styrning av kommuner och regioner konstateras att den är fortsatt mycket omfattande. Styrning riktar sig till allt från förvaltningsnivån till direkt mot personal i verksamheterna, exempelvis fritidspedagoger och sjuksköterskor. Styrningen påverkar därmed inte bara vad som ska göras utan även hur det ska utföras.

– Statens styrning går stick i stäv med både det lokala självstyret och vad som just nu krävs för att möta välfärdens utmaningar. Detaljstyrningen minskar möjligheten att anpassa verksamheterna utifrån lokala förutsättningar och behov och personalens utrymme att använda sin kompetens och erfarenhet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Färre riktade statsbidrag behövs

Trenden med de allt fler riktade statsbidragen, som detaljstyr verksamheten, minskade något under förra året. Regeringen har infört 13 nya riktade statsbidrag, medan 28 bidrag har upphört. Totalt finns det nu 165 riktade statsbidrag. Samtidigt visar Statskontorets rapport att staten mer än fördubblat sina utgifter för riktade statsbidrag under åren 2015-2018.

– Vi hoppas att få se betydligt färre riktade statsbidrag framöver. För att kunna hantera de ekonomiska utmaningarna, som blir alltmer påtagliga i kommuner och regioner, är det nödvändigt att både omvandla riktade bidrag till generella och att staten skjuter till mer medel, säger Anders Knape.

Björn Kullander
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!