Publicerad: 16 mars 2020

Nyhet

Statens åtgärdspaket är viktigt för kommunsektorn

Regeringen föreslår nu att staten bland annat tillfälligt tar över alla sjuklönekostnader i två månader. Välkommet besked för kommuner och regioner som belastas hårt av coronautbrottet.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringen och samarbetspartierna har i dag presenterat ytterligare ett åtgärdspaket till följd av Coronavirusets effekter på samhället. Ett av förslagen är att staten under april och maj tillfälligt står för kostnaderna för en arbetstagares sjukfrånvaro under de första 14 dagarna. Statens kostnader för åtgärden skulle i ett normalläge landa på cirka 2 miljarder kronor per månad, men bedöms bli väsentligt högre när fler anställda nu behöver sjukskriva sig. Det finns även en särskild satsning för egenföretagare.

– Som Sveriges största arbetsgivare får det så klart stora ekonomiska konsekvenser när allt fler medarbetare i kommuner och regioner kommer tvingas stanna hemma från sina arbeten. Det är därmed mycket betydelsefullt att staten kan ta över kostnaderna för sjuklöner, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Viktiga åtgärder för sysselsättningen

Regeringen föreslår även i sitt åtgärdspaket att företag kan få anstånd med upp till 3 månaders inbetalningar av inkomstskatt, arbetsgivaravgifter och moms. Fullt utnyttjat kan det innebära 300 miljarder i likviditetsförstärkningar till företag. Slutligen föreslås införande av korttidspermittering, vilket kan halvera arbetsgivarnas lönekostnader och ge den anställde 90 procent i lön om parterna är överens.

– Dagens budgetbesked är viktiga för att upprätthålla sysselsättningen i Sverige och rädda företag från konkurs. Det gör också att skatteintäkterna till stor del kan hållas uppe, vilket minskar de negativa effekter som kommuner och regioner annars skulle drabbas av, säger Anders Knape.

Regeringen avser att överlämna förslagen till riksdagen i den extra ändringsbudget som beslutas av regeringen den 19 mars.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!