Publicerad: 29 maj 2020

Nyhet

Staten måste ta ansvar för belysning längs sina vägar

Kommunerna äger hundratusentals belysningsanläggningar längs statlig väg. SKR framhåller i en skrivelse till regeringen att Trafikverket måste få uppdraget att erbjuda sig att ta över anläggningarna.

Anders Knape

Anders Knape

Skrivelse till regeringen om kommunal belysning längs statliga vägar (PDF, nytt fönster)

− Det kan tyckas vara självklart att staten ska ansvara för belysningen längs sina egna vägar, men trots många och långa förberedelser för ett statlig övertagande händer ingenting. Senast i våras avslutades ett pilotprojekt om ett övertagande, och när det var klart fick kommunerna beskedet att Trafikverket inte har tillräckligt med resurser. Nu är det upp till regeringen att agera, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommunerna äger mer än hälften av belysningen

Totalt finns i dag cirka 500 000 belysningsanläggningar längs statlig väg. Kommunerna äger omkring 300 000 av dessa. De flesta av anläggningarna byggdes mellan 60- och 80-talet och huvudmannaskapet har därefter flyttats mellan olika aktörer och blivit komplicerat.

− Att kommunerna äger belysning längs statliga vägar innebär att de också bär kostnaderna för anläggningarna. Det bör inte vara ett kommunalt åtagande, om inte den enskilda kommunen ser särskilda skäl att fortsätta äga belysningen. Ett statligt övertagande skulle bespara kommunerna kostnader på cirka 200 miljoner kronor om året, säger Anders Knape.

Förslag till kriterier för ett övertagande

I sin skrivelse till regeringen lyfter SKR fram ett antal kriterier som bör gälla för ett statligt övertagande av kommunal belysning längs statliga vägar:

  • Trafikverket bör erbjuda sig att ta över anläggningar av kommuner som är intresserade av det.
  • Övertagandet ska ske utan att kommunerna krävs på större upprustningskostnader. Anläggningar som har kvar minst 50 procent av sin tekniska livslängd och uppfyller belysningsteknisk standard bör tas över utan upprustningskrav.
  • Belysningen är inte sällan en viktig faktor för livskvaliteten på landsbygden. Även om belysningen inte uppfyller kriterierna för ett statligt övertagande, bör kommunerna kunna ha den kvar så länge den inte innebär en risk för trafik- och elsäkerhet.
  • Staten bör medfinansiera upprustning av kommunal belysning i syfte att bidra till att regeringens mål om 50 procents effektivare energianvändning nås.

Selda Taner
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!