Publicerad: 25 mars 2020

Nyhet

Stärkt frivilligstöd till kommuner att stödja äldre

SKR och MSB har kommit överens med organisationer inom civilsamhället att under pandemin stödja kommuner att hjälpa personer över 70 år eller annan riskgrupp med exempelvis matinköp.

Anders Knape

Anders Knape

Trycket på kommunerna har ökat när riskgrupper, däribland många äldre, behöver hjälp med matinköp och andra tjänster när de måste stanna hemma. Därför tar nu MSB och SKR ett helhetsgrepp om frivilligstöd till kommuner med corona-isolerade personer. Målet är att erbjuda frivilligstöd till samtliga 290 kommuner.

– Här finns en bra möjlighet för samverkan för att klara oss igenom krisen. Frivilligorganisationerna och kommunerna kommer gemensamt kunna förstärka stödet till medborgare som behöver stöd och hjälp, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Åtgärderna innebär i ett första steg att stärka de frivilliga resursgrupper (FRG) som finns i 155 kommuner idag. Därför har MSB tecknat en överenskommelse med Sveriges Civilförsvarsförbund om samordningsansvar för FRG under krisen.

– Kommunerna behöver avlastning för att säkerställa att de äldre får hjälp med att stanna hemma. Våra frivilliga vill göra en insats och i organiserade former hjälpa till. Det är människor som dessutom har en bra utbildning för att agera i kriser, säger Svenska Civilförsvarsförbundets ordförande Georgios Kontorinis.

Som ett andra steg, för kommuner där FRG inte finns, har MSB och SKR bett Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet, Rädda Barnen och Sveriges Stadsmissioner, ingå en avsiktsförklaring om samverkan. Den innebär en trygg lösning under en begränsad tid som snabbt kan komma på plats, där andra lösningar inte redan täcker behoven. Vissa kommuner har till exempel anställt människor som blivit friställda på grund av pandemin.

– Runt om i landet har vi tusentals ideellt engagerade inom våra organisationer. Vi ska nu också samordna våra frivilliga krafter för att kunna bistå ännu fler människor i utsatthet. Det här är ett sätt för civilsamhället att visa att Sverige drivs av goda krafter och att vi kan klara oss igenom den här utmaningen, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare vid Svenska Röda Korset.

MSB bedömer att satsningen kommer att ge effekt på kommunernas förmåga att klara av allvarliga påfrestningar, både på kort och lång sikt.

– Alla dessa ideella organisationer är en mycket viktig resurs och en kraftfull del i vår krisberedskap. När en kris som denna inträffar så måste vi alla vara solidariska och ta vårt ansvar, säger Dan Eliasson, generaldirektör på MSB.

För att hjälpen i båda lösningarna ska vara trygg för de utsatta så måste de frivilliga vara lämpliga för uppgiften och försäkrade.

För mer information kontakta:

  • Svenska Röda Korset, Isak Hellerup, isak.hellerup@redcross.se , 072-361 02 53
  • Svenska kyrkan, Stefan Håkansson, stefan.hakansson@svenskakyrkan.se , 076-800 01 02
  • Rädda Barnen, Vendela Rundberg, vendela.rundberg@rb.se , 073-355 34 33
  • Riksidrottsförbundet, Anna Setzman, anna.setzman@rfsisu.se , 070-564 52 16
  • Sveriges Stadsmissioner, Karin Timm Östlund, karin.timmostlund@sverigesstadsmissioner.se , 070-584 96 79
  • Sveriges Kommuner och Regioner – SKR:s presstjänst 08-452 71 01
  • MSB – MSB:s presstjänst kommunikation@msb.se
  • Civilförsvarsförbundet - Tomas Warberg, tomas.warberg@civil.se, 070-03 86 07

Anna Thomsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!