Publicerad: 8 maj 2020

Nyhet

Snabb ökning av digitala vårdtjänster

De första månaderna 2020 har användningen av regioners egna digitala tjänster nästan tiodubblats. Det visar en ny sammanställning från SKR.

Covid-19-pandemin utsätter hälso- och sjukvården för stora prövningar. Samtidigt sker nu en snabb och omfattande digital omställning. Andelen vårdkontakter med privata digitala vårdgivare, så kallade utomlänskontakter, har ökat kraftigt under våren. Men efterfrågan på och användningen av regionernas egna digitala lösningar har ökat i ännu högre takt.

Digitala vårdmöten med chatt eller video införs nu på många vårdcentraler och allt fler inplanerade besök i specialistvården genomförs digitalt. Fler vårdgivare har även börjat införa möjligheter för personer med kronisk sjukdom att med stöd av digitala lösningar hantera allt mer av sin vård hemifrån.

– På några veckor har användningen av regionernas digitala vårdtjänster ökat med upp till tusen procent och antalet anslutna verksamheter har mångdubblats. Under den svåra situation som råder ser vi hur den digitala omställningen tar fart på allvar, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Fördubbling av utomlänskontakter under 2019

Under 2019 genomfördes nästan 1,2 miljoner digitala vårdkontakter med vårdgivare etablerade i en annan region än patientens hemregion, så kallade utomlänskontakter. Det är en ökning med 91 procent jämfört med 2018.

74 procent av vårdkontakterna genomfördes med läkare, 20 procent med sjuksköterskor och 5 procent med psykologer.

Preliminära siffror för de första månaderna 2020 visar på en fortsatt ökning av antalet digitala utomlänskontakter, drygt 60 procent från februari till mars.

Digitalisering en viktig del av omställningen till nära vård

Det nya coronaviruset har lett till beteendeförändringar både hos invånare och medarbetare. Flera av lösningarna och beteendeförändringarna kommer förhoppningsvis hålla i sig även efter pandemin och bidra till att förnya hälso- och sjukvården på ett bestående sätt. Vårdens digitalisering är en viktig del av omställningen till nära vård.

– Vi ser nu hur nya patientgrupper, exempelvis äldre personer och personer med kroniska sjukdomar, nyttjar olika typer av digitala vårdtjänster. Digitaliseringen är en central del av den omställning vi ser i hälso- och sjukvården och rätt använd gör den vården bättre, mer tillgänglig, effektiv och jämlik, säger Patrik Sundström.

Patrik Sundström
Programansvarig för e-hälsa

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!