Publicerad: 17 mars 2020

Nyhet

SKR välkomnar utredning om e-legitimation i tjänsten

SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning om betrodda tjänster och hantering av e-legitimering i tjänsten.

Jenny Birkestad.

Jenny Birkestad

Betrodda tjänster och säker digital identitetshantering är avgörande för den digitala utvecklingen, men hittills har det saknats gemensamma lösningar för e-legitimering i tjänsten. Anställda använder idag sin personligt utfärdade e-legitimation för ärenden i tjänsten. Det har skapat problem eftersom en personlig e-legitimation saknar koppling till den arbetsgivare som den anställde representerar. En personlig e-legitimation har också personnummer som identifierare, vilket kan vara en säkerhetsrisk för den enskilde och komplicerar frågor kring ansvar och säkerhet.

– SKR har pekat på detta och på behov av en nationell sektorsövergripande infrastruktur för e-legitimering i tjänsten. Det är positivt att regeringen har hörsammat våra synpunkter. Utredningen behöver även beakta att privata och offentliga utförare måste ges samma förutsättningar i ett digitalt ekosystem för Sverige. Det perspektivet saknas helt i direktivet till utredaren, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har undersökt kommuners, regioners och myndigheters behov av e-legitimering i tjänsten. 89 procent anger att man har behov av en lösning inom sin egen organisation, och 87 procent anger behov att logga in hos andra kommuner, regioner eller myndigheter.

– Idag har vi ett lapptäcke av lösningar för digital identitetshantering som är onödigt tids- och kostnadskrävande. En sektorsövergripande lösning skapar grundläggande förutsättningar för kommuner och regioner att leverera likvärdiga, effektiva och säkra digitala välfärdstjänster i hela Sverige, säger Jenny Birkestad.

Ulf Palmgren
Programansvarig

Kristina Fenger -Krogh
Strateg

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!