Publicerad: 6 februari 2020

Nyhet

SKR välkomnar utredning av automatiserat beslutsfattande

SKR välkomnar regeringens beslut att tillsätta en utredning som bland annat ska ta ställning till hur en möjlighet till automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner.

Jenny Birkestad.

Jenny Birkestad.

I dag beslutade regeringen att tillsätta utredningen En väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner, som bland annat ska se över hur automatiserat beslutsfattande kan införas i kommuner och regioner.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har sedan en längre tid efterfrågat samma juridiska möjligheter som statliga myndigheter att utveckla verksamheten genom automatiserat beslutsfattande.

Regeringens beslut att tillsätta denna utredning är efterlängtat. Ett automatiserat beslutsfattande skapar förutsättningar för verksamheterna att omfördela tid och resurser så att välfärden kan levereras likvärdigt, effektivt och med god kvalitet i hela Sverige, säger Jenny Birkestad, chef för avdelningen för digitalisering på SKR.

En ny förvaltningslag som antogs av riksdagen 2018 har gjort det möjligt för statliga myndigheter att utveckla automatiserat beslutsfattande i sin ärendehandläggning. Kommunallagens bestämmelser har dock inte ändrats på motsvarande sätt.

– Ska Sverige på allvar ta vara på digitaliseringens möjligheter behöver lagstiftning bedrivas som ett utvecklingsarbete och stegvis förbättras varje dag. Lagstiftningen måste ständigt utvärderas och justeras för att ligga i linje med behov, möjligheter och risker, säger Jenny Birkestad.

I ett tidigare remissvar till Digitaliseringsutredningen efterfrågade SKR ett rättsligt beredningsorgan med uppdrag att löpande ta fram beredningsunderlag för anpassning av gällande rätt vid digitalisering av ärendehandläggning i förvaltningen.

– Behoven av en kontinuerlig översyn av regelverket är fortsatt stort. Framstegen inom digitaliseringen sker dag för dag, och lagstiftningen måste löpande anpassas för att hänga med, säger Jenny Birkestad.

Jenny Birkestad
Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!