Publicerad: 20 mars 2020

Nyhet

SKR välkomnar miljard till kultur och fritid

I dag presenterade regeringen och samarbetspartierna ett paket om 1 miljard kronor till kultur- och idrottssektorerna med anledning av coronaviruset. SKR välkomnar de extra resurserna.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

− De medel som nu aviseras kan få stor betydelse för inte minst idrottsföreningar, kulturskapare och mindre arrangörer och verksamheter, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommuner och regioner är betydande arrangörer av kultur-, idrotts- och fritidsverksamhet.

− Det är tydligt att intäktsbortfall på grund inställda arrangemang och minskat antal besök ger kännbara konsekvenser även för kommunala och regionala arrangörer. Staten behöver säkerställa att även kommuner och regioner kan ta del av de medel som regeringen och dess samarbetspartier nu aviserat, säger Gunilla Glasare.

Om inte kommuner och regioners verksamheter inkluderas i dagens presenterade åtgärd bedömer SKR att staten behöver skjuta till andra medel för att den kulturella infrastrukturen i hela landet ska kunna upprätthållas.

− Det kan exempelvis ske genom en generell förstärkning av anslaget till kultursamverkansmodellen, säger Gunilla Glasare.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!